Gumb a je mogoče onemogočiti, da preprečite nenameren začetek pogleda v živo, ko pritisnete gumb a .

Možnost

Opis

[ Omogoči ]

S pritiskom a gumb a se začne pogled v živo.

f

[ Omogoči (časovnik pripravljenosti aktiven) ]

S pritiskom a gumb a se začne ogled v živo samo, ko je aktiven časovnik stanja pripravljenosti.

[ Onemogoči ]

S pritiskom a gumb a se ne zažene pogled v živo.

A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere

a: samodejno ostrenje

b: Merjenje/osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Streljanje/Prikaz

e: Bracketing/Flash

f: Kontrole

g: Film