Настройте настройките за връзка с компютри или ftp сървъри чрез безжични или Ethernet мрежи, като използвате допълнителен безжичен предавател WT-7. Този елемент е наличен само когато е свързан допълнителен безжичен предавател WT-7.

  • Тези настройки влизат в сила, когато WT-7 е свързан и включен, като в този случай опциите, избрани за [ Свързване към смарт устройство ] и [ Свързване с компютър ] се деактивират автоматично.

  • Информация за [ Безжичен предавател ] можете да намерите по-долу; за информация относно [ Изберете хардуер ], [ Мрежови настройки ] и [ Опции ] вижте ръководството, предоставено с WT‑7.

Безжичен предавател

Изберете [ Използване ], за да активирате WT-7, когато е свързан към камерата.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата

Форматирайте картата с паметЗапазете потребителските настройкиНулиране на потребителските настройки език Часова зона и дата Яркост на монитора Цветов баланс на монитора Виртуален хоризонт Информационен дисплей Опции за фина настройка на AF Данни за обектива без процесор Почистете сензора за изображениеЗаключване на огледалото за почистване Изображение Отстраняване на прах Референтна снимкаПикселно картографиране Коментар на изображението Информация за авторското право Опции за звуков сигнал Докоснете контролиHDMI Данни за местоположението Опции за безжично дистанционно (WR). Задаване на бутон Fn за дистанционно (WR). Самолетен режим Свържете се със смарт устройство Свържете се с компютър Безжичен предавател (WT-7) Маркировка за съответствие Информация за батерията Заключване за освобождаване на празния слот Запазване/Зареждане на настройките на менюто Нулиране на всички настройки Версия на фърмуера