Telo kamere

1

Priključak za dodatnu opremu (za opcionalnu blic)

2

Točkić za način otpuštanja ( kotačić za način otpuštanja )

3

Otpuštanje zaključavanja točkića za otpuštanje ( odabir načina otpuštanja)

4

Otpuštanje zaključavanja birača načina rada ( Korištenje točkića za izbor načina rada)

5

Ušica za traku za kameru (pričvršćivanje remena )

6

Točkić načina rada ( Točkić načina rada )

7

Dugme za snimanje filma ( Snimanje filmova (režim b ))

8

S ( Q ) ( Dugme S ( Q )

9

Podkomandni točkić

10

Prekidač za napajanje (prekidač za napajanje )

11

Dugme za okidanje ( Snimanje fotografija (režim b ))

12

E dugme ( E dugme )

13

E (oznaka žarišne ravni)

14

Glavni komandni točkić

15

Kontrolna tabla ( Control Panel , The Control Panel )

1

Lampa za samookidač

2

Stereo mikrofon ( Snimanje filmova (režim b ))

3

c ( Y ) dugme ( Dugme N ( Y )

4

BKT dugme ( BKT dugme )

5

Poklopac audio konektora

6

Poklopac konektora terminala za dodatnu opremu

7

Poklopac za USB i HDMI konektore

8

Dugme za otpuštanje objektiva ( Odvajanje sočiva )

9

Dugme za AF način rada ( Dugme AF‑Mode )

10

Birač načina rada fokusa ( Birač načina rada fokusa )

11

Oznaka za postavljanje objektiva ( Pričvršćivanje sočiva )

12

Ogledalo ( Čišćenje )

13

Spojna poluga mjerača

14

Poklopac konektora za napajanje ( Priključivanje konektora za napajanje i AC adaptera )

15

Konektor za eksterne mikrofone ( Drugi kompatibilni dodaci )

16

Konektor za slušalice

17

Terminal za dodatnu opremu ( Ostala kompatibilna dodatna oprema )

18

USB konektor

19

HDMI konektor

1

CPU kontakti

2

Montaža za objektiv ( Pričvršćivanje sočiva )

3

Utičnica za stativ

4

AF spojnica

5

Fn dugme ( Dugme Fn )

6

Poklopac komore za baterije

7

Zasun poklopca komore za baterije

8

Poklopac slota za memorijsku karticu ( Umetanje memorijskih kartica )

9

Pv dugme ( Pv dugme )

10

kapa za telo ( Pričvršćivanje sočiva )

1

Okular tražila ( Kontrola podešavanja dioptrije )

2

Gumeni okular

3

Kontrola podešavanja dioptrije ( Kontrola podešavanja dioptrije )

4

Birač prikaza uživo ( Uokvirivanje fotografija na monitoru (Live View) , Snimanje filmova (režim b ))

5

a tipka ( Kadriranje fotografija u monitor (Live View) , Snimanje filmova (režim b ))

6

Dugme AF‑ON ( Dugme AF‑ON )

7

A dugme ( Dugme A )

8

Višenamenski birač ( Upotreba menija )

9

J dugme ( Korišćenje menija )

10

Zaključavanje selektora fokusa

11

Zvučnik

12

Lampa za pristup memorijskoj kartici ( Umetanje memorijskih kartica , Snimanje fotografija (režim b ))

13

i dugme ( Je i dugme ( i meni) )

14

Nagibni monitor ( The Monitor , Kontrole na dodir )

15

R dugme ( Dugme R )

16

W ( Y ) ( Dugme W ( Y )

17

X ( T ) ( Dugme X ( T )

18

Q / g ( U ) dugme ( Dugme Q / g ( U )

19

G dugme ( G dugme )

20

Lampa za punjenje ( Punjenje AC adaptera )

21

K dugme ( reprodukcija )

22

O ( Q ) ( Brisanje neželjenih slika )

Poklopci konektora

Obavezno zatvorite poklopce kada se konektori ne koriste. Strane materije u konektorima mogu uzrokovati kvar.

Speaker

Neposredna blizina zvučnika može oštetiti podatke pohranjene na karticama s magnetskom trakom ili drugim sličnim uređajima za magnetno skladištenje. Držite magnetne uređaje za skladištenje podalje od zvučnika.

Monitor

Ugao monitora se može podesiti kao što je prikazano.

Serijski broj

Serijski broj proizvoda nalazi se iza monitora.

Naginjanje monitora
 • Lagano rotirajte monitor unutar granica šarki. Nemojte koristiti silu; nepoštovanje ove mjere opreza može oštetiti kameru ili monitor.

 • Ne dodirujte područje sa zadnje strane monitora. Budite posebno oprezni da ne dodirnete prikazano područje. Nepoštivanje ove mjere opreza može uzrokovati kvar proizvoda.

 • Ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa unutrašnjom površinom monitora. Nepoštivanje ove mjere opreza može uzrokovati kvar proizvoda.

 • Preporučujemo da monitor držite u položaju za pohranu kada ga ne koristite za kadriranje fotografija.

 • Nemojte podizati ili nositi kameru uz monitor. Nepoštivanje ove mjere opreza može oštetiti kameru.

 • Kada je kamera postavljena na stativ, treba paziti da monitor ne dođe u kontakt sa stativom.

Prekidač za napajanje

Okrenite prekidač za napajanje u položaj “ON” kako je prikazano da biste uključili kameru. Vraćanje prekidača u položaj “OFF” isključuje kameru.

LCD osvetljivač

Okretanjem prekidača za napajanje u položaj D aktivira se pozadinsko osvetljenje kontrolne table (LCD osvetljivač). Pozadinsko osvetljenje će ostati upaljeno nekoliko sekundi nakon otpuštanja prekidača za napajanje. Pozadinsko osvjetljenje se isključuje kada se prekidač okrene na D drugi put ili se okidač otpusti.

Kontrolna tabla

Sljedeći indikatori se pojavljuju na kontrolnoj tabli sa zadanim postavkama. Za potpunu listu indikatora koji se mogu prikazati, pogledajte “Ekran kamere” ( Ekran kamere ) u “Tehničkim napomenama”.

1

Brzina zatvarača

2

Otvor blende

3

Ikona memorijske kartice (Slot 1; Indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

4

Ikona memorijske kartice (Slot 2; Indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

5

“k” (pojavljuje se kada memorija ostane za više od 1000 ekspozicija; indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

6

Broj preostalih snimaka ( Indikatori memorijske kartice i Broj preostalih snimaka , Kapacitet memorijske kartice )

7

ISO osjetljivost ( Dugme S ( Q )

8

ISO indikator osjetljivosti ( Dugme S ( Q )

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Omogućavanje automatske kontrole ISO osjetljivosti )

9

Indikator baterije ( Nivo baterije )

10

mjerenje ( Dugme W ( Y )

Camera Off Display

Ako je fotoaparat isključen sa umetnutom baterijom, na kontrolnoj tabli će se prikazati ikona memorijske kartice i broj preostalih snimaka. U rijetkim slučajevima, neke memorijske kartice možda neće prikazati ikonu memorijske kartice i broj preostalih snimaka kada je fotoaparat isključen, čak i ako je baterija umetnuta. Ove informacije će se prikazati kada se kamera uključi.

Tražilo

Sljedeći indikatori se pojavljuju u tražilu po zadanim postavkama. Za potpunu listu indikatora koji se mogu prikazati, pogledajte “Ekran kamere” ( Ekran kamere ) u “Tehničkim napomenama”.

1

Zagrade za AF područje ( Snimanje fotografija (režim b ) )

2

mjerenje ( Dugme W ( Y )

3

Brzina zatvarača

4

Otvor blende

5

ISO indikator osjetljivosti ( Dugme S ( Q )

6

ISO osjetljivost ( Dugme S ( Q )

7

Broj preostalih snimaka ( Indikatori memorijske kartice i Broj preostalih snimaka , Kapacitet memorijske kartice )

8

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Omogućavanje automatske kontrole ISO osjetljivosti )

9

“k” (pojavljuje se kada memorija ostane za više od 1000 ekspozicija; indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

Tražilo

Kada se baterija isprazni ili baterija nije umetnuta, ekran u tražilu će se zatamniti. Zaslon će se vratiti u normalu kada se ubaci napunjena baterija.

Temperaturni ekstremi

Osvetljenost ekrana kontrolne table i tražila varira u zavisnosti od temperature, a vreme odziva može pasti kada je temperatura niska; displeji će se vratiti u normalu na sobnoj temperaturi.

Pokrijte tražilo
 • Kada snimate fotografije bez vašeg oka na tražilo, pričvrstite isporučeni poklopac okulara kako biste spriječili da svjetlost uđe kroz tražilo koja se pojavljuje na fotografijama ili ometa ekspoziciju.

 • Skinite gumeni okular ( q ) i umetnite priloženi poklopac okulara kao što je prikazano ( w ). Čvrsto držite kameru kada skidate gumeni poklopac okulara.

Kontrola podešavanja dioptrije

Sa okom u tražilu, rotirajte kontrolu dioptrije sve dok ekran u tražilu ne bude izoštren.

Tražilo nije u fokusu

Tražilo u fokusu

Prikazi uživo (fotografije/filmovi)

Pritisnite a dugme da biste prikazali pogled kroz objektiv na ekranu. Okrenite birač prikaza uživo na C za snimanje fotografija ili na 1 za snimanje filmova.

Live View Photography

Sljedeći indikatori se pojavljuju na monitoru sa zadanim postavkama. Za potpunu listu indikatora koji se mogu prikazati, pogledajte “Ekran kamere” u “Tehničkim napomenama” ( Ekran kamere ).

1

Način snimanja ( Točkić načina rada )

2

Nosači za AF područje ( Uokvirivanje fotografija na monitoru (Live View) )

3

Način automatskog fokusiranja ( Dugme AF‑Mode )

4

Način rada AF područja ( Odabir načina rada AF‑area )

5

Aktivno D-Lighting

6

Podesite kontrolu slike

7

Balans bijele boje ( Dugme Q / g ( U )

8

Područje slike

9

Veličina slike ( Odabir veličine slike )

10

Kvalitet slike ( Podešavanje kvaliteta slike )

11

i ikonu ( Je i dugme ( i meni) )

12

AF za praćenje subjekta

13

“k” (pojavljuje se kada memorija ostane za više od 1000 ekspozicija; indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

14

Broj preostalih snimaka ( Indikatori memorijske kartice i Broj preostalih snimaka , Kapacitet memorijske kartice )

15

ISO osjetljivost ( Dugme S ( Q )

16

ISO indikator osjetljivosti ( Dugme S ( Q )

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Omogućavanje automatske kontrole ISO osjetljivosti )

17

Otvor blende

18

Brzina zatvarača

19

mjerenje ( Dugme W ( Y )

20

Indikator baterije ( Nivo baterije )

21

Snimanje dodirom ( Kontrole na dodir , meni za fotografije i fotografije)

Filmovi

1

Indikator snimanja ( Snimanje filmova (režim b ))

Indikator “Nema filma”.

2

Preostalog vremena ( Snimanje filmova (režim b ))

3

Veličina okvira i brzina/kvalitet slike

4

Način otpuštanja (fotografija; odabir načina otpuštanja)

5

AF za praćenje subjekta

6

Nivo zvuka ( Snimanje filmova (režim b ))

7

Osetljivost mikrofona

8

Frekvencijski odziv

9

Zagrade za AF-područje ( Snimanje filmova (režim b ))

Dodirni kontrole

Fokusiranje i otpuštanje zatvarača

 • Dodirnite monitor tokom prikaza uživo da biste fokusirali odabranu tačku (dodirnite AF).

 • Tokom fotografisanja, zatvarač će se otpustiti kada podignete prst sa ekrana (okidač na dodir).

 • Postavke AF na dodir mogu se podesiti dodirom na ikonu W

Podešavanje postavki

 • Dodirnite označene postavke na ekranu.

 • Zatim možete odabrati željenu opciju dodirom na ikone ili klizače.

 • Dodirnite Z ili pritisnite J da odaberete odabranu opciju i vratite se na prethodni prikaz.

Reprodukcija

 • Listajte lijevo ili desno da vidite druge slike tokom reprodukcije preko cijelog ekrana.

 • U reprodukciji preko celog ekrana, dodirom donjeg dela ekrana pojavljuje se traka za pomeranje kadrova. Prevucite prstom lijevo ili desno preko trake da brzo skrolujete do drugih slika.

 • Da biste uvećali sliku prikazanu tokom reprodukcije preko celog ekrana, koristite pokret za rastezanje ili dva brza dodira na ekranu. Nakon zumiranja, možete podesiti omjer zumiranja koristeći pokrete rastezanja za uvećanje i pokrete prstiju za umanjivanje.

 • Koristite pokrete klizanja da vidite druge dijelove slike tokom zumiranja.

 • Dodavanje displeju dva brza dodira dok je zum na snazi, poništava zumiranje.

 • Da biste “umanjili” prikaz sličica, koristite pokret prstiju u reprodukciji preko cijelog ekrana. Koristite stezanje i rastezanje da biste odabrali broj prikazanih slika od 4, 9 i 72 kadra.

 • Korišćenjem pokreta prstiju kada je prikazano 72 kadra bira se kalendarska reprodukcija. Koristite pokret rastezanja da se vratite na ekran sa 72 okvira.

Gledanje filmova

 • Filmovi su označeni ikonom 1 da započnete reprodukciju, dodirnite vodič na ekranu.

 • Dodirnite ekran da pauzirate. Dodirnite ponovo za nastavak.

 • Dodirnite Z za izlaz na reprodukciju preko cijelog ekrana.

i meni

 • Što ćete dodirnuti i ikonu tokom živog prikaza prikazuje i meni ( Je i dugme ( i meni) ).

 • Dodirnite stavke da vidite opcije.

Unos teksta

 • Kada je prikazana tastatura, možete uneti tekst dodirom na tastere.

  1

  Područje za prikaz teksta

  2

  Oblast tastature

  3

  Izbor tastature

 • Da biste pozicionirali kursor, dodirnite e ili f ili dodirnite direktno u području prikaza teksta.

 • Za kretanje kroz tastaturu s velikim i malim slovima i simbolima, dodirnite dugme za odabir tastature.

Kretanje po menijima

 • Nakon što pritisnete G za prikaz menija, možete da pomerate gore ili dole da biste se pomerali.

 • Dodirnite ikonu menija da odaberete meni.

 • Dodirnite stavke menija za prikaz opcija. Zatim možete odabrati željenu opciju dodirom na ikone ili klizače.

 • Da izađete bez promjene postavki, dodirnite Z

Ekran na dodir
 • Ekran osjetljiv na dodir reagira na statički elektricitet. Možda neće reagovati kada se dodirne noktima ili rukama u rukavicama.

 • Ne dodirujte ekran oštrim predmetima.

 • Nemojte koristiti pretjeranu silu.

 • Ekran možda neće reagovati kada je prekriven zaštitnim folijama trećih strana.

 • Ekran možda neće reagovati kada se dodirne istovremeno na više lokacija.

Omogućavanje ili onemogućavanje kontrola na dodir

Kontrole na dodir se mogu omogućiti ili onemogućiti pomoću stavke [ Touch controls ] u meniju za podešavanje.