Koristite R da vidite informacije o snimanju ili odaberete prikazane indikatore.

Photofinder Photography

Tokom fotografisanja tražilom, možete pritisnuti R da biste videli prikaz informacija na monitoru. Na ekranu se prikazuju podaci kao što su brzina zatvarača, otvor blende, broj preostalih ekspozicija i režim AF-područja.

Live View Photography

Koristite R za kretanje kroz sledeće ekrane:

Birač prikaza uživo rotiran na C

1

Indikatori uključeni

2

Pojednostavljeni prikaz

3

histogram *

4

Virtuelni horizont

  • Prikazuje se kada je [ On ] odabrano za prilagođenu postavku d9 [ Pregled ekspozicije (Lv) ] u režimu P , S , A ili M. Ne prikazuje se ako je [ Uključeno ] odabrano za [ Višestruka ekspozicija ] > [ Snimanje sa preklapanjem ] u meniju snimanja fotografija.

Birač prikaza uživo rotiran na 1

1

Indikatori uključeni

2

Pojednostavljeni prikaz

3

Histogram

4

Virtuelni horizont