Dugme AF‑ON se može koristiti za fokusiranje u režimu autofokusa.

  • Možete odabrati ulogu koja je dodeljena dugmetu AF-ON. Koristite prilagođene postavke f3 [ Prilagođene kontrole ] i g2 [ Prilagođene kontrole ] u meniju Prilagođene postavke da biste odabrali uloge koje ima dugme tokom snimanja fotografije i filma.