Koristite dugme BKT da odaberete korak bracketinga i broj snimaka u programu bracketing. Bracketing se koristi za promenu ekspozicije, nivoa blica, balansa belog ili aktivnog D‑Lighting (ADL) tokom serije snimaka.

  • Uloga koju vrši dugme BKT može se izabrati korišćenjem Custom Setting f3 [ Custom controls ].

BKT dugme

Dugme BKT može biti onemogućeno u nekim režimima snimanja ili kada se primenjuju određeni uslovi.