Možete da snimate slike koristeći blic montiran na priključak za dodatnu opremu fotoaparata ili jednu ili više daljinskih blica.

Blicevi montirani na kameru

Snimajte slike koristeći blic montiran na fotoaparat ( Korišćenje blica na kameri ).

Fotografija na daljinu

Snimajte slike sa jednom ili više daljinskih bljeskalica koristeći bežičnu kontrolu blica (Advanced Wireless Lighting, ili AWL) kao što je opisano u “Fotografija na daljinu” ( Daljinsko fotografisanje sa bljeskom ).