Koristite dugme Fn za brzi pristup odabranim postavkama.

  • Dodijeljena postavka se može podesiti držanjem dugmeta Fn i rotiranjem komandnih točkića. U nekim slučajevima, podešavanja se mogu izvršiti pomoću glavnog i podkomandnog točkića.

  • Koristite prilagođene postavke f3 [ Prilagođene kontrole ] i g2 [ Prilagođene kontrole ] u meniju Prilagođene postavke da odaberete uloge koje igra dugme Fn tokom snimanja fotografije i filma.

  • Podrazumevana dodjela za dugme Fn je [ Choose image area ].

Dugme Fn

Dugme Fn može biti onemogućeno u nekim režimima snimanja ili kada se primenjuju određeni uslovi.