U punom formatu, zumiranju i reprodukciji sličica, Q / g ( U ) se može koristiti za zaštitu fotografija od slučajnog brisanja. Zaštićene datoteke se ne mogu izbrisati pomoću dugmeta O ( Q ) ili stavke [Delete ] u meniju za reprodukciju. Imajte na umu da će zaštićene slike biti izbrisane kada se memorijska kartica formatira ( Formatirajte memorijsku karticu ).

Za zaštitu fotografije:

  1. Odaberite sliku.

    Prikažite sliku u reprodukciji preko celog ekrana ili zumiranju reprodukcije ili je označite na listi sličica.

  2. Pritisnite Q / g ( U ).

    Fotografija će biti označena ikonom P Da biste uklonili zaštitu sa fotografije tako da se može izbrisati, prikažite fotografiju ili je označite na listi sličica, a zatim pritisnite dugme Q / g ( U ).

Uklanjanje zaštite sa svih slika

Da biste uklonili zaštitu sa svih slika u folderu ili folderima koji su trenutno odabrani za [ Folder za reprodukciju] u meniju reprodukcije, pritisnite Q / g ( U ) i O ( Q ) oko dve sekunde tokom reprodukcije.