Za ilustrativne svrhe, displeji su prikazani sa upaljenim svim indikatorima.

Tražilo

1

Rešetka za uokvirivanje 1 ( d10: Mrežni prikaz kadriranja )

2

Fokusne tačke ( Uokvirivanje fotografija u tražilu (fotografija tražilom) , AF‑Area Mode )

3

Područje slike ( Podešavanje postavki područja slike )

4

Indikator nagiba 2, 3 ( f3: Prilagođene kontrole )

5

Indikator kotrljanja 2, 4 ( f3: Prilagođene kontrole )

6

Detekcija treperenja ( Smanjenje treperenja )

7

Indikator “Nema memorijske kartice” ( nije umetnuta memorijska kartica )

8

Nosioci AF područja ( Uokvirivanje fotografija u tražilu (fotografija tražilom) )

9

Monohromatski indikator 5 ( Korištenje režima specijalnih efekata , obrada slike (kontrole slike) )

10

Indikator načina rada specijalnih efekata ( Korištenje načina rada sa specijalnim efektima )

11

Indikator fokusa ( Uokvirivanje fotografija u tražilu (fotografija iz tražila) )

12

mjerenje ( Odabir načina na koji kamera postavlja ekspoziciju )

13

Zaključavanje autoekspozicije (AE) ( Zaključavanje autoekspozicije )

14

Fleksibilni indikator programa ( Fleksibilan program )

15

Brzina zatvarača ( S (Automatski prioritet zatvarača) , M (ručno) )

Način automatskog fokusiranja ( Režim autofokusa )

16

Otvor blende (f-broj; A (Automatski prioritet blende) , M (ručno) )

Otvor blende (broj zaustavljanja; objektivi bez CPU-a , Kompatibilni objektivi bez CPU )

17

HDR indikator ( Visoki dinamički raspon (HDR )

18

Indikator ekspozicije/bracketinga ( Ekspozicija i bracketing bljeskalice )

Indikator WB bracketinga ( Bracketing balansa bijele boje )

ADL indikator bracketinga ( ADL bracketing )

19

Upozorenje na nisku bateriju ( nivo baterije )

20

ISO indikator osjetljivosti ( Podešavanje osjetljivosti kamere na svjetlo (ISO osjetljivost) )

21

“k” (pojavljuje se kada memorija ostane za više od 1000 ekspozicija; indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

22

Indikator spremnosti blica 6 ( Korištenje blica na kameri )

23

FV indikator zaključavanja ( FV zaključavanje )

24

Indikator sinhronizacije blica ( fiksiranje brzine zatvarača na ograničenju brzine sinhronizacije blica )

25

Indikator zaustavljanja otvora blende ( objektivi bez CPU-a , Kompatibilni objektivi bez CPU )

26

Indikator ekspozicije

Izloženost ( Indikatori izloženosti )

Kompenzacija ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

Ekspozicija/flash bracketing ( Ekspozicija i bracketing bljeskalice )

WB bracketing ( Bracketing balansa bijele boje )

ADL zagrada ( ADL bracketing )

27

Indikator kompenzacije blica ( Kompenzacija blica )

28

Indikator kompenzacije ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

29

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Automatska kontrola ISO osjetljivosti )

30

ISO osetljivost ( Podešavanje osetljivosti kamere na svetlost (ISO osetljivost) )

Unaprijed postavljen indikator snimanja balansa bijele boje ( fotografija tražilom )

Količina aktivne D-Lighting ( Aktivno D‑Lighting )

31

Broj preostalih snimaka ( Indikatori memorijske kartice i Broj preostalih snimaka , Kapacitet memorijske kartice )

Broj preostalih snimaka prije nego što se memorijski bafer napuni ( Memory Buffer , Kapacitet memorijske kartice )

Vrijednost kompenzacije ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

Vrijednost kompenzacije blica ( Kompenzacija blica )

Indikator PC načina rada ( Softver )

  1. Prikazuje se kada je [ Uključeno ] odabrano za prilagođenu postavku d10 [Prikaz mreže okvira ].

  2. Može se prikazati pritiskom na dugme kojem je dodeljeno [Virtuelni horizont tražila ] pomoću prilagođenih podešavanja f3 [ Prilagođene kontrole ].

  3. Funkcioniše kao indikator rolanja kada se kamera rotira za snimanje slika u “visokom” (portretnom) položaju.

  4. Funkcioniše kao indikator nagiba kada se kamera rotira za snimanje slika u “visokom” (portretnom) položaju.

  5. Prikazuje se u j režimu ili kada je izabrana [ Monohromna ] kontrola slike ili kontrola slike zasnovana na [ monohromatski ].

  6. Prikazuje se kada je priključena opciona blic. Indikator spremnosti blica svijetli kada se blic napuni.

Informacioni displej

1

Način snimanja ( Odabir načina snimanja)

2

Fleksibilni indikator programa ( Fleksibilan program )

3

Način korisničkih postavki ( Korisničke postavke: U1 i U2 načini rada )

4

Indikator sinhronizacije blica ( fiksiranje brzine zatvarača na ograničenju brzine sinhronizacije blica )

5

Brzina zatvarača ( S (Automatski prioritet zatvarača) , M (ručno) )

6

Indikator zaustavljanja otvora blende ( objektivi bez CPU-a , Kompatibilni objektivi bez CPU )

7

Otvor blende (f-broj; A (Automatski prioritet blende) , M (ručno) )

Otvor blende (broj zaustavljanja; objektivi bez CPU-a , Kompatibilni objektivi bez CPU )

8

Indikator ekspozicije/bracketinga ( Ekspozicija i bracketing bljeskalice )

WB bracketing indikator ( Bracketing balansa bijele boje )

ADL indikator bracketinga ( ADL bracketing )

HDR indikator ( Visoki dinamički raspon (HDR )

Indikator višestruke ekspozicije ( Kombinovanje višestrukih ekspozicija u jednoj fotografiji (višestruka ekspozicija) )

9

“k” (pojavljuje se kada memorija ostane za više od 1000 ekspozicija; indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

10

Broj preostalih snimaka ( Indikatori memorijske kartice i Broj preostalih snimaka , Kapacitet memorijske kartice )

Indikator PC načina rada ( Softver )

11

Indikator ekspozicije

Izloženost ( Indikatori izloženosti )

Kompenzacija ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

Ekspozicija/flash bracketing ( Ekspozicija i bracketing bljeskalice )

WB bracketing ( Bracketing balansa bijele boje )

ADL zagrada ( ADL bracketing )

12

ISO osetljivost ( Podešavanje osetljivosti kamere na svetlost (ISO osetljivost) )

13

ISO indikator osjetljivosti ( Podešavanje osjetljivosti kamere na svjetlo (ISO osjetljivost) )

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Automatska kontrola ISO osjetljivosti )

14

FV indikator zaključavanja ( FV zaključavanje )

15

Zaključavanje autoekspozicije (AE) ( Zaključavanje autoekspozicije )

16

Indikator kompenzacije blica ( Kompenzacija blica )

17

Indikator kompenzacije ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

Vrijednost kompenzacije ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

1

Indikator Bluetooth veze ( Povežite se na pametni uređaj )

Način rada u avionu ( Način rada u avionu )

2

Indikator Wi‑Fi veze ( Povežite se sa računarom )

3

Indikator smanjenja šuma duge ekspozicije ( Duga ekspozicija NR )

4

Kontrolna lampica vinjete ( Kontrola vinjete )

5

Elektronski zatvarač prednje zavjese ( d5: Elektronski zatvarač prednje zavjese )

6

Način odgode ekspozicije ( d4: Režim odgode ekspozicije )

7

Indikator tajmera intervala (snimanje fotografija u postavljenom intervalu (intervalno snimanje sa tajmerom) )

t („sat nije postavljen“) indikator ( ikona t )

8

Način kontrole blica ( Način kontrole blica )

9

Indikator "bip" ( Opcije zvučnog signala )

10

Indikator baterije ( Nivo baterije )

11

i oblast prikaza menija ( Je i dugme ( i meni) )

12

Vodič

Ikona t

Trepćuća t označava da je sat kamere resetovan. Datum i vrijeme snimljeni novim fotografijama neće biti tačni; koristite opciju [ Vremenska zona i datum ] > [ Datum i vreme ] u meniju za podešavanje da podesite sat na tačno vreme i datum.

Upotreba i menija

Za pristup i meni, pritisnite i tipku ili dodirnite vodič u prikazu informacija. Pritisnite i ponovo tipku ili pritisnite R da biste se vratili na prikaz informacija kada završite podešavanja.

Prikaz uživo (fotografije/filmovi)

Still Photography

1

Način snimanja ( Odabir načina snimanja)

2

Fleksibilni indikator programa ( Fleksibilan program )

3

Način korisničkih postavki ( Korisničke postavke: U1 i U2 načini rada )

4

Nosioci AF-područja ( Uokvirivanje fotografija na monitoru (Live View) )

5

Način rada blica ( Dugme N ( Y ), Načini rada blica )

6

Indikator tajmera intervala (snimanje fotografija u postavljenom intervalu (intervalno snimanje sa tajmerom) )

t („sat nije postavljen“) indikator ( ikona t )

Indikator “Nema memorijske kartice” ( nije umetnuta memorijska kartica )

7

AF za praćenje subjekta ( Subject Tracking AF )

8

Način rada s autofokusom ( fotografija s prikazom uživo)

9

Način rada AF-područja (fotografija s prikazom uživo )

10

Aktivno D‑Lighting ( Aktivno D‑Lighting )

11

Kontrola slike (Obrada slike (kontrole slike) )

12

Indikator podataka o lokaciji ( Podaci o lokaciji )

13

Balans bijele boje ( Postizanje prirodnih boja s različitim izvorima svjetlosti (balans bijele) )

14

Kvalitet slike ( Podešavanje kvaliteta slike )

15

Područje slike ( Podešavanje postavki područja slike )

16

Veličina slike ( Odabir veličine slike )

17

Podešavanje ekspozicije digitalizatora negativnog filma ( Fotografiranje filmskih negativa (negativni digitalizator )

18

i ikonu ( Je i dugme ( i meni) )

19

Indikator ekspozicije i bracketinga blica ( Ekspozicija i bracketing bljeskalice )

WB bracketing indikator ( Bracketing balansa bijele boje )

ADL indikator bracketinga ( ADL bracketing )

HDR indikator ( Visoki dinamički raspon (HDR )

Indikator višestruke ekspozicije ( Kombinovanje višestrukih ekspozicija u jednoj fotografiji (višestruka ekspozicija) )

20

Položaj trenutnog kadra u sekvenci ekspozicije/bracketinga ( Ekspozicija i bracketing bljeskalice )

Položaj trenutnog kadra u sekvenci bracketing balansa bijele boje ( Bracketing balansa bijele boje )

Položaj trenutnog okvira u sekvenci ADL zagrada ( ADL bracketing )

Broj ekspozicija (višestruka ekspozicija; Kombinovanje višestrukih ekspozicija u jednoj fotografiji (višestruka ekspozicija) )

21

Indikator ekspozicije

Izloženost ( Indikatori izloženosti )

Kompenzacija ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

Auto bracketing ( Promjene ekspozicije ili balansa bijele u nizu fotografija (bracketing )

22

Indikator Bluetooth veze ( Povežite se na pametni uređaj )

Način rada u avionu ( Način rada u avionu )

23

Indikator spremnosti blica * ( Korištenje blica na kameri )

24

“k” (pojavljuje se kada memorija ostane za više od 1000 ekspozicija; indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

25

Broj preostalih snimaka ( Indikatori memorijske kartice i Broj preostalih snimaka , Kapacitet memorijske kartice )

26

Indikator Wi‑Fi veze ( Povežite se sa računarom )

27

ISO osetljivost ( Podešavanje osetljivosti kamere na svetlost (ISO osetljivost) )

28

ISO indikator osjetljivosti ( Podešavanje osjetljivosti kamere na svjetlo (ISO osjetljivost) )

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Automatska kontrola ISO osjetljivosti )

29

Indikator kompenzacije ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

30

Indikator kompenzacije blica ( Kompenzacija blica )

31

Otvor blende (f-broj; A (Automatski prioritet blende) , M (ručno) )

Otvor blende (broj zaustavljanja; objektivi bez CPU-a , Kompatibilni objektivi bez CPU )

32

Indikator zaustavljanja otvora blende ( objektivi bez CPU-a , Kompatibilni objektivi bez CPU )

33

Brzina zatvarača ( S (Automatski prioritet zatvarača) , M (ručno) )

34

Indikator sinhronizacije blica ( fiksiranje brzine zatvarača na ograničenju brzine sinhronizacije blica )

35

Indikator fokusa ( Elektronski daljinomjer )

36

FV indikator zaključavanja ( FV zaključavanje )

37

mjerenje ( Odabir načina na koji kamera postavlja ekspoziciju )

38

Zaključavanje autoekspozicije (AE) ( Zaključavanje autoekspozicije )

39

Indikator baterije ( Nivo baterije )

40

Indikator maksimalnog otvora blende ( f3: Prilagođene kontrole )

41

Detekcija treperenja ( Smanjenje treperenja )

42

Tiha fotografija ( Elektronski zatvarač (tiha fotografija u živom prikazu) )

Elektronski zatvarač prednje zavjese ( d5: Elektronski zatvarač prednje zavjese )

43

Način odgode ekspozicije ( d4: Režim odgode ekspozicije )

44

Snimanje dodirom ( Kontrole na dodir )

45

Označite indikator na ekranu ( g5: Istaknuti prikaz )

46

Upozorenje o temperaturi ( Displej odbrojavanja )

Preostalo vrijeme za prikaz uživo ( Display odbrojavanja )

  • Prikazuje se kada je priključena opciona blic. Indikator spremnosti blica svijetli kada se blic napuni.

Temperaturna upozorenja
  • Ako temperatura kamere postane povišena, prikazaće se upozorenje o temperaturi i tajmer za odbrojavanje. Kada tajmer dostigne nulu, monitor će se isključiti.

  • Tajmer postaje crven kada se dostigne oznaka od trideset sekundi. U nekim slučajevima, tajmer se može prikazati odmah nakon što se fotoaparat uključi.

Snimanje

1

Indikator snimanja ( Snimanje filmova (režim b ))

Indikator "Nema filma" ( Ukazuje na to kada snimate filmove )

2

Eksterna kontrola snimanja ( povezivanje na HDMI snimače )

N-Log indikator ( povezivanje na HDMI snimače )

3

Veličina okvira i brzina/kvalitet slike ( Veličina kadra/brzina kadrova i kvaliteta filma )

4

Preostalog vremena ( Snimanje filmova (režim b ))

5

Vremenski kod ( vremenski kod )

6

Ime dokumenta ( Imenovanje fajlova )

7

Smanjenje buke vjetra ( Smanjenje buke vjetra )

8

Jačina zvuka u slušalicama ( Jačina zvuka slušalica )

9

Režim otpuštanja (fotografija; snimanje fotografija tokom snimanja )

10

Nivo zvuka ( Snimanje filmova (režim b ))

11

Osetljivost mikrofona ( Osetljivost mikrofona )

12

Frekvencijski odziv ( Frekvencijski odziv )

13

Elektronski VR indikator ( Elektronski VR )

Kontrolna tabla

1

Brzina zatvarača ( S (Automatski prioritet zatvarača) , M (ručno) )

2

Indikator zaustavljanja otvora blende ( objektivi bez CPU-a , Kompatibilni objektivi bez CPU )

3

Otvor blende ( A (Automatski prioritet blende) , M (ručno) )

4

Ikona memorijske kartice (Slot 1; Indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

5

Ikona memorijske kartice (Slot 2; Indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

6

“k” (pojavljuje se kada memorija ostane za više od 1000 ekspozicija; indikatori memorijske kartice i broj preostalih snimaka )

7

Broj preostalih snimaka ( Indikatori memorijske kartice i Broj preostalih snimaka , Kapacitet memorijske kartice )

Indikator PC načina rada ( Softver )

8

ISO osetljivost ( Podešavanje osetljivosti kamere na svetlost (ISO osetljivost) )

Način automatskog fokusiranja ( Režim autofokusa )

9

Indikator baterije ( Nivo baterije )

10

mjerenje ( Odabir načina na koji kamera postavlja ekspoziciju )

11

ISO indikator osjetljivosti ( Podešavanje osjetljivosti kamere na svjetlo (ISO osjetljivost) )

Automatski indikator ISO osjetljivosti ( Automatska kontrola ISO osjetljivosti )

1

Indikator Bluetooth veze ( Povežite se na pametni uređaj )

2

Indikator Wi-Fi veze ( Povežite se sa računarom )

3

Temperatura boje ( Odabir temperature boje )

4

Indikator višestruke ekspozicije ( Kombinovanje višestrukih ekspozicija u jednoj fotografiji (višestruka ekspozicija) )

5

Indikator kompenzacije blica ( Kompenzacija blica )

6

Indikator kompenzacije ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

7

B („Sat nije postavljen“) indikator ( B („Sat nije postavljen“ )

8

Indikator bracketinga ( Promjene ekspozicije ili balansa bijele u nizu fotografija (bracketing )

9

Indikator ekspozicije

Izloženost ( Indikatori izloženosti )

Kompenzacija ekspozicije ( Kompenzacija ekspozicije )

Ekspozicija/flash bracketing ( Ekspozicija i bracketing bljeskalice )

WB bracketing ( Bracketing balansa bijele boje )

ADL zagrada ( ADL bracketing )

10

Indikator sinhronizacije blica ( fiksiranje brzine zatvarača na ograničenju brzine sinhronizacije blica )