Odaberite stavke prikazane u i menijima tokom snimanja. Koristite prilagođenu postavku f1 [ Customize i menu ] da odaberete stavke prikazane tokom fotografije tražila, prilagođenu postavku f2 [ Customize i menu (Lv) ] da odaberete stavke prikazane tokom snimanja fotografije uživo, i prilagođenu postavku g1 [ Customize i menu ] da odaberete stavke prikazane tokom snimanja filma. Postupak je opisan u nastavku.

 1. Označite poziciju koju želite promijeniti i pritisnite J

  Prikazaće se lista dostupnih stavki za odabranu poziciju.

 2. Označite željenu stavku i pritisnite J
  • Stavka će biti dodijeljena odabranoj poziciji i biće prikazane opcije prikazane u koraku 1.

  • Ponovite korake 1 i 2 po želji.

 3. Pritisnite dugme G

  Promjene će biti sačuvane i meni Prilagođene postavke će biti prikazan.