Optički i radio AWL se mogu koristiti zajedno. Kontrolu radio blica omogućava WR-R10 spojen na kameru, optičku kontrolu SU-800 bežični Speedlight komandir ili SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700 ili SB‑500 blic montiran na cipeli za pribor za kameru.

  • Pre nego što nastavite, uspostavite bežičnu vezu između radio-kontrolisanih blica i WR-R10 ( Uspostavljanje bežične veze ).

  • Ako je SB‑500 montiran na priključku za dodatnu opremu za fotoaparat, izaberite [ Optički/radio AWL ] za [ Kontrola blica ] > [ Opcije bežičnog blica ] u meniju snimanja fotografija; sa drugim blicovima ili SU‑800, ova opcija se bira automatski.

  • Jedina dostupna opcija za [ Daljinsko upravljanje bljeskom ] će biti [ Grupni blic ].

  • Odaberite grupu (A–F) za svaku od daljinskih blica. Postavite optički kontrolisane bliceve u grupe od A do C, a radio-kontrolisane u grupe od D do F (da biste prikazali opcije za grupe od D do F, pritisnite 1 ili 3 na ekranu [ Grupne opcije blica ]).