Za brzi pristup često rabljene postavke, pritisnite i tipku ili dodirnite i ikona u live-prikaz da biste pogledali i meni.

  • Označite stavke koristeći džojstik i pritisnite J da vidite opcije. Označite željenu opciju i pritisnite J za odabir i povratak na i meni.

  • Da biste otkazali i povratak na prethodni zaslon, pritisnite i dugme.

  • Različiti meniji se prikazuju tokom fotografisanja tražilom, prikaza uživo i snimanja filma.

Zasivljene stavke

Neke stavke i opcije menija mogu biti nedostupne u zavisnosti od režima i statusa kamere. Nedostupne stavke su prikazane sivom bojom i ne mogu se odabrati.

Komandni točkići
  • Glavni komandni točkić se može koristiti za odabir podešavanja za stavku koja je trenutno istaknuta u i meniju. Opcije za odabranu postavku, ako ih ima, mogu se odabrati okretanjem podkomandnog točkića.

  • Neke stavke se mogu podesiti okretanjem bilo kojeg točkića.

  • Pritisnite J da sačuvate promene. Također možete sačuvati promjene pritiskom na okidač do pola ili isticanjem druge stavke.

Still Photography i meni

Pritiskom na i tipku tijekom i slika prikazuje stavke navedene u nastavku. Označite željenu stavku koristeći džojstik i pritisnite J da vidite opcije.

Fotografija tražilo

Live view fotografija

1

Podesite kontrolu slike

2

Kvalitet slike

3

Način rada blica

4

Wi‑Fi veza

5

Režim autofokusa

6

Odaberite područje slike 1

7

Balans bijele boje

8

Veličina slike

9

Merenje

10

Aktivno D‑Lighting

11

Režim AF-područja

12

Prilagođene kontrole 1

13

Negativni digitalizator 2

14

Pregled ekspozicije 2

  1. Prikazuje se samo tokom fotografisanja tražilom.

  2. Prikazuje se samo tokom snimanja slike uživo.

Prilagodite i Menu

Odaberite stavke prikazane u i menijima. Koristite Custom Settings f1 [ Customize i menu ] i f2 [ Customize i menu (Lv) ] da odaberete stavke prikazane u tražilu i fotografiji uživo.

Film i meni

Pritiskom na i dugme za vrijeme snimanja filma prikazuje stavke navedene u nastavku. Označite željenu stavku koristeći džojstik i pritisnite J da vidite opcije.

1

Podesite kontrolu slike

2

Veličina okvira i brzina/kvalitet slike

3

Smanjenje buke vjetra

4

Wi‑Fi veza

5

Režim autofokusa

6

Odredište

7

Balans bijele boje

8

Osetljivost mikrofona

9

Merenje

10

Aktivno D‑Lighting

11

Režim AF-područja

12

Electronic VR

Prilagodite i Menu

Koristite prilagođenu postavku g1 [ Prilagodi i meni ] da odaberete stavke prikazane u meniju filma i .

Meni Playback i

Pritiskom na i tipku tijekom reprodukcije prikazuje s kontekstom i meni često korišćene opcije reprodukcije.

Reprodukcija fotografija

Reprodukcija filma

Reprodukcija filma je pauzirana