Ocijenite slike ili ih označite kao kandidate za kasnije brisanje. Ocene se takođe mogu videti u ViewNX‑i i Capture NX‑D. Ocjena nije dostupna sa zaštićenim slikama.

 1. Odaberite sliku.

  Prikažite sliku ili je označite na listi sličica u reprodukciji sličica.

 2. Prikaz opcija reprodukcije.

  Pritisnite i tipku za opcije reprodukcije prikaza.

 3. Odaberite [ Ocjena ].

  Označite [ Rating ] i pritisnite 2 .

 4. Odaberite ocjenu.

  Pritisnite 4 ili 2 da odaberete ocjenu od nula do pet zvjezdica ili odaberite d da označite sliku kao kandidata za kasnije brisanje. Pritisnite J da završite operaciju.