Kamera se može koristiti sa jednom ili više daljinskih blica (Advanced Wireless Lighting, ili AWL). Za informacije o korišćenju blica postavljene na futrolu za dodatnu opremu fotoaparata, pogledajte “Fotografija blica na fotoaparatu” ( Fotografija sa bljeskom na fotoaparatu ).

U ovom poglavlju, operacije koje uključuju dodatnu opremu spojenu na fotoaparat su označene sa C , operacije koje uključuju daljinske bliceve sa f . Za više informacija o f , pogledajte priručnik isporučen uz blic.

Korištenje daljinskih blica

Daljinski blic se može kontrolisati preko optičkih signala sa bliceva montirane na papučicu za dodatnu opremu fotoaparata ( optički AWL ) ili preko radio signala sa WR-R10 (dostupan zasebno) spojenog na kameru ( radio AWL ). Ovi oblici kontrole blica mogu se kombinirati na sljedeći način:

  • Radio AWL sa jednom ili više daljinskih blic ( Radio AWL )

  • Optički AWL sa jednom ili više udaljenih blic ( optički AWL )

  • Radio AWL sa dodatnim osvetljenjem koje obezbeđuje blic montiran na cipelu ( dodavanje jedinice blica montirane na cipelu)

  • Radio AWL u kombinaciji s optičkim AWL-om koji osigurava blic montiran na cipelu ( Optički/Radio AWL )