Област слике можете да изаберете помоћу ставке [ Област слике ] > [ Изабери област слике ] у менију снимања филма. Изаберите [ ФКС ] да снимате филмове у ономе што се назива „формат филма заснован на ФКС“, [ ДКС ] да снимате у „формату филма заснованог на ДКС-у“. Разлике између њих су илустроване у наставку.

  • Величине снимљених области су приближно 35,9 × 20,2 мм (формат филма заснован на ФКС) и 23,5 × 13,2 мм (формат филма заснован на ДКС-у). Филмови снимљени објективом у ДКС формату и [ Он ] изабраним за [ Област слике ] > [ Ауто ДКС цроп ] у менију снимања филма снимају се у формату филма заснованом на ДКС-у.

  • Омогућавање електронске редукције вибрација избором [ Он ] за [ Електронски ВР ] у менију снимања филма смањује величину исецања, благо повећавајући привидну жижну даљину.