Nikon Creative Lighting System (CLS)

Nikonov napredni sistem kreativnog osvetljenja (CLS) podržava niz funkcija zahvaljujući poboljšanoj komunikaciji između fotoaparata i kompatibilnih blica.

Karakteristike dostupne sa CLS-kompatibilnim blic jedinicama

Podržane funkcije

Blic

SB‑5000

SB‑910/
SB‑900/
SB‑800

SB‑700

SB‑600

SB‑500

SU‑800

SB‑R200

SB‑400

SB‑300

Jedan blic

i‑TTL

i‑TTL balansirani dopunski blic za digitalni SLR 1

4

4

4

4

4

4

4

Standardni i‑TTL puni blic za digitalne SLR

42

42

4

42

4

4

4

qA

Automatski otvor blende

4

43

A

Ne-TTL auto

43

GN

Priručnik s prioritetom udaljenosti

4

4

4

M

Manual

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Blic koji se ponavlja

4

4

Optičko napredno bežično osvjetljenje

Gospodaru

Daljinska kontrola blica

4

4

4

44

4

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

44

[ A : B ]

Brza bežična kontrola blica

4

4

45

qA

Automatski otvor blende

4

4

A

Ne-TTL auto

M

Manual

4

4

4

44

RPT

Blic koji se ponavlja

4

4

Daljinski

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

4

4

4

[ A : B ]

Brza bežična kontrola blica

4

4

4

4

4

4

qAA

Automatski otvor blende/ne-TTL auto

46

46

M

Manual

4

4

4

4

4

4

RPT

Blic koji se ponavlja

4

4

4

4

4

Radio-kontrolisano napredno bežično osvetljenje

47

Komunikacija informacija o boji (bljesak)

4

4

4

4

4

4

4

Komunikacija informacija o boji (LED svjetlo)

4

Automatska FP brza sinhronizacija 8

4

4

4

4

4

4

4

FV brava 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Smanjenje crvenih očiju

4

4

4

4

4

4

Osvetljenje modeliranja kamere

4

4

4

4

4

4

4

Jedinstvena kontrola blica

4

4

4

4

Ažuriranje firmvera blica kamere

4

410

4

4

4

 1. Nije dostupno sa tačkastim mjerenjem.

 2. Može se odabrati i preko blica.

 3. q Izbor A/A režima se vrši na blicu koristeći prilagođena podešavanja.

 4. Može se odabrati pomoću stavke [Kontrola blica ] u menijima fotoaparata.

 5. Dostupno samo tokom snimanja izbliza.

 6. Izbor q A i A zavisi od opcije odabrane sa glavnim blicem.

 7. Podržava iste karakteristike kao i daljinski blicevi sa optičkim AWL.

 8. Dostupno samo u i‑TTL, q A, A, GN i M režimima kontrole blica.

 9. Dostupno samo u i‑TTL režimu kontrole blica ili kada je blic konfigurisan da emituje predbljeskove monitora u q A ili A režimu kontrole blica.

 10. Ažuriranje firmvera za SB‑910 i SB‑900 može se izvršiti sa fotoaparata.

SU‑800 bežični Speedlight Commander

Kada se montira na CLS-kompatibilnu kameru, SU-800 se može koristiti kao komandir za SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ili SB ‑R200 blicevi. Grupna kontrola blica je podržana za najviše tri grupe. Sam SU‑800 nije opremljen blicem.

Ostale bliceve

Sledeći blicevi se mogu koristiti u ne-TTL auto ( A ) i ručnim režimima. Dostupne opcije se ne razlikuju u zavisnosti od objektiva koji se koristi.

Podržane funkcije

Blic

SB‑80DX
SB‑28DX

SB‑50DX

SB‑28
SB‑26
SB‑25
SB‑24

SB‑30
SB‑27 1
SB‑22S
SB‑22
SB‑20
SB‑16B
SB‑15

SB‑23
SB‑29
SB‑21B
SB‑29S

A

Ne-TTL auto

4

4

4

M

Manual

4

4

4

4

4

G

Blic koji se ponavlja

4

4

REAR2

Sinhronizacija zadnje zavjese

4

4

4

4

4

 1. Postavljanje SB‑27 na fotoaparat automatski postavlja režim blica na TTL , ali postavljanje režima blica na TTL onemogućava okidanje. Postavite SB‑27 na A .

 2. Dostupno kada se kamera koristi za odabir načina rada blica.

Područja mjerenja za FV Lock

Područja mjerena kada se FV zaključavanje koristi s opcionalnim bljeskalicama su sljedeće:

Slika snimljena sa

Način kontrole blica

Metered area

Samostalna blic

i‑TTL

Krug od 6 mm u centru okvira

Automatski otvor blende ( q A)

Područje mjereno mjeračem ekspozicije blica

Daljinski blicevi kontrolirani putem Advanced Wireless Lighting

i‑TTL

Cijeli okvir

Automatski otvor blende ( q A)

Područje mjereno mjeračem ekspozicije blica

Ne-TTL automatski (A)

Napomene o opcionim blicama
 • Pogledajte priručnik za blic za detaljna uputstva.

 • Ako jedinica podržava CLS, pogledajte odjeljak o CLS-kompatibilnim digitalnim SLR fotoaparatima. Ovaj fotoaparat nije uključen u kategoriju “digitalni SLR” u priručnicima za SB‑80DX, SB‑28DX i SB‑50DX.

 • Ako indikator spremnosti blica ( c ) treperi oko tri sekunde nakon što je fotografija snimljena u i-TTL ili ne-TTL automatskom načinu rada, blic se aktivirao punom snagom i fotografija može biti nedovoljno eksponirana (samo CLS kompatibilni blic ).

 • i‑TTL kontrola blica može se koristiti na ISO osjetljivosti između 100 i 12800.

 • Pri ISO osjetljivostima većim od 12800, željeni rezultati možda neće biti postignuti u nekim rasponima ili postavkama otvora blende.

 • U načinu P , maksimalni otvor blende (minimalni f-broj) je ograničen prema ISO osjetljivosti, kao što je prikazano u nastavku:

  Maksimalni otvor blende (f-broj) pri ISO ekvivalentu:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Ako je maksimalni otvor blende manji od gore navedenog, maksimalna vrijednost za otvor blende će biti maksimalni otvor blende objektiva.

 • SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 i SB‑400 obezbeđuju smanjenje efekta crvenih očiju i sporu sinhronizaciju sa crvenim očima. režimi blica za smanjenje očiju.

 • „Šum“ u obliku linija može se pojaviti na fotografijama blica snimljenim baterijom visokih performansi SD-9 ili SD-8A koja je direktno priključena na fotoaparat. Smanjite ISO osjetljivost ili povećajte udaljenost između fotoaparata i baterije.

 • Tokom fotografisanja tražilom, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 i SU-800 obezbeđuju AF-assist osvetljenje po potrebi.

 • SB‑5000 podržava AF-assist osvetljenje sa 24–135 mm AF objektivima. Tokom fotografisanja tražilom, AF-assist je dostupan sa tačkama fokusa istaknutim na ilustraciji.

  Tačke fokusa za koje je dostupno AF-pomoćno osvjetljenje

  Žižna daljina 24–30 mm

  Žižna daljina 31–48 mm

  Žižna daljina 49–135 mm

 • SB‑910 i SB‑900 podržavaju AF-assist osvetljenje sa 17–135 mm AF objektivima. Tokom fotografisanja tražilom, AF-pomoćno osvetljenje je dostupno sa tačkama fokusa istaknutim na ilustraciji.

  Tačke fokusa za koje je dostupno AF-pomoćno osvjetljenje

 • SB‑800, SB‑600 i SU‑800 podržavaju AF-assist osvetljenje sa 24–105 mm AF objektivima. Tokom fotografisanja tražilom, AF-pomoćno osvetljenje je dostupno sa tačkama fokusa istaknutim na ilustraciji.

  Tačke fokusa za koje je dostupno AF-pomoćno osvjetljenje

  Žižna daljina 24–31 mm

  Žižna daljina 32–105 mm

 • SB‑700 podržava AF-assist osvetljenje sa 24–135 mm AF objektivima. Tokom fotografisanja tražilom, AF-pomoćno osvetljenje je dostupno sa tačkama fokusa istaknutim na ilustraciji.

  Tačke fokusa za koje je dostupno AF-pomoćno osvjetljenje

 • U zavisnosti od objektiva koji se koristi i snimljene scene, indikator fokusa ( I ) može biti prikazan kada subjekat nije u fokusu ili kamera možda neće moći da fokusira i otpuštanje zatvarača će biti onemogućeno.

 • Kada se kabl za sinhronizaciju serije SC 17, 28 ili 29 koristi za fotografisanje sa blicem van kamere, ispravna ekspozicija se možda neće postići u i-TTL režimu. Preporučujemo da odaberete standardni i‑TTL fill-flash. Napravite probni snimak i pogledajte rezultate na monitoru.

 • U i‑TTL, nemojte koristiti bilo koji oblik blic panela (difuzionog panela) osim ugrađenog panela blica ili adaptera za odbijanje koji se isporučuju uz blic. Upotreba drugih panela može dovesti do pogrešne ekspozicije.

Kompenzacija blica za opcione bliceve

U i‑TTL i q A), kompenzacija blica odabrana s opcionalnom jedinicom blica ili stavkom [Kontrola blica ] u meniju snimanja fotografija dodaje se kompenzaciji blica odabranoj pomoću c ( Y ) dugmeta .

Modeliranje osvjetljenja
 • Opcione CLS kompatibilne bliceve emituju modelirajući blic kada se pritisne dugme Pv kamere.

 • Ova funkcija se može koristiti sa naprednim bežičnim osvetljenjem za pregled ukupnog svetlosnog efekta postignutog sa više blica.

 • Osvjetljenje za modeliranje se može isključiti odabirom [ Isključeno ] za prilagođenu postavku e5 [ Blic za modeliranje ].