Odaberite b (auto) način za jednostavnu “usmjeri i snimi” fotografiju. Fotografije se mogu uokviriti u tražilo (fotografija pomoću tražila) ili u monitor (fotografija uživo).

Uokvirivanje fotografija u tražilu (fotografija iz tražila)

 1. Pritiskom na dugme za zaključavanje birača režima na vrhu kamere, okrenite točkić za izbor režima rada na b .
 2. Pripremite kameru.

  Držeći rukohvat u desnoj ruci i držeći tijelo fotoaparata ili objektiv lijevom, prislonite laktove uz bočne strane grudi.

 3. Uramite fotografiju.
  • Kadrirajte fotografiju u tražilu.

  • Postavite glavni objekat u zagrade AF-područja.

 4. Pritisnite okidač do pola da fokusirate.
  • Indikator fokusa ( I ) će se pojaviti u tražilu kada se operacija fokusiranja završi.

   Prikaz tražila

   Opis

   (stabilno)

   Subjekt je u fokusu.

   (stabilno)

   Tačka fokusa je ispred subjekta.

   (stabilno)

   Tačka fokusa je iza objekta.

   (bljesne)

   Kamera ne može fokusirati pomoću autofokusa.

  • Aktivna tačka fokusa je prikazana u tražilu.

 5. Glatko pritisnite okidač do kraja da snimite fotografiju.

  Lampica pristupa memorijskoj kartici će svijetliti dok se fotografija snima. Nemojte vaditi memorijsku karticu ili uklanjati ili isključivati izvor napajanja sve dok se lampica ne ugasi i dok se snimanje ne završi .

Tajmer pripravnosti (fotografija tražilom)

Kamera koristi tajmer mirovanja kako bi se smanjio trošenje baterije. Tajmer se pokreće kada se okidač pritisne do pola i ističe ako se nijedna operacija ne izvrši oko 6 sekundi. Ekran tražila i neki indikatori na kontrolnoj tabli se isključuju kada tajmer istekne. Da biste ponovo pokrenuli tajmer i vratili prikaze, pritisnite okidač do pola drugi put. Dužina vremena prije nego što tajmer za pripravnost istekne može se podesiti korištenjem prilagođenih postavki c2 [ Tajmer pripravnosti ].

Tajmer pripravnosti uključen

Tajmer za pripravnost isključen

Uokvirivanje fotografija na monitoru (prikaz uživo)

 1. Pritiskom na dugme za otpuštanje zaključavanja birača režima na vrhu kamere, okrenite točkić za izbor režima rada na b .
 2. Okrenite birač prikaza uživo na C (fotografija uživo).
 3. Pritisnite a dugme.

  Ogledalo će se podići i prikaz uživo će početi. Tražilo će se zatamniti i pogled kroz sočivo će se prikazati na monitoru.

 4. Pripremite kameru.

  Čvrsto držite rukohvat u desnoj ruci, a lijevom držite tijelo fotoaparata ili objektiv.

 5. Uramite fotografiju.
  • Postavite objekat blizu centra kadra.

  • Po zadanim postavkama, kamera automatski detektuje portretne subjekte i postavlja tačku fokusa na njihova lica ili oči.

 6. Pritisnite okidač do pola da fokusirate.

  Ako kamera može da fokusira, tačka fokusa će biti prikazana zeleno. Ako kamera ne može da se fokusira, na primer zato što je objekat preblizu kameri, polje fokusa će treptati crveno.

 7. Pritisnite okidač do kraja da snimite fotografiju.

  Monitor se isključuje tokom snimanja.

 8. Pritisnite a gumb da biste izašli uživo.
Snimanje u prikazu uživo
 • Iako ovi efekti nisu vidljivi na konačnim slikama, tokom prikaza uživo možete primijetiti da:

  • Pokretni objekti na ekranu izgledaju izobličeni (pojedinačni subjekti kao što su vozovi ili automobili koji se kreću velikom brzinom kroz okvir mogu biti izobličeni, ili se cijeli okvir može činiti izobličenim kada se kamera pomera horizontalno)

  • Na displeju su prisutne neravne ivice, ivice u boji, moiré i svetle tačke

  • Svijetle regije ili trake mogu se pojaviti u scenama osvijetljenim trepćućim znakovima i drugim isprekidanim izvorima svjetlosti ili kada je subjekt nakratko osvijetljen stroboskopom ili drugim svijetlim, trenutnim izvorom svjetlosti

 • Treperenje i trake vidljive na monitoru pod fluorescentnim lampama, lampama sa živinom parom ili natrijumovim sijalicama mogu se smanjiti korišćenjem [ Smanjenje treperenja ] u meniju snimanja filma, iako i dalje mogu biti vidljive na fotografijama snimljenim pri određenim brzinama zatvarača.

 • Kako biste spriječili da svjetlost koja ulazi kroz tražilo ometa fotografije ili ekspoziciju, preporučujemo da pokrijete tražilo isporučenim poklopcem okulara ( Cover the Viewfinder ).

 • Kada snimate u prikazu uživo, izbjegavajte usmjeravanje fotoaparata prema suncu ili drugim izvorima jakog svjetla. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja unutrašnjih kola kamere.

 • Bez obzira na opciju odabranu za Custom Setting c2 [ Standby timer ], tajmer pripravnosti neće isteći tokom prikaza uživo.

Displej odbrojavanja

Odbrojavanje će se pojaviti u gornjem lijevom uglu ekrana otprilike 30 s prije nego što se prikaz uživo završi automatski.

 • Ako je tajmer pokrenut prilagođenom postavkom c4 [ Odgoda isključivanja monitora ], odbrojavanje će biti prikazano crnom bojom počevši od 30 s prije isteka tajmera, a prelazi u crveno kada preostane samo 5 s. Ako je [ Bez ograničenja ] odabrano za [ Odgoda isključivanja monitora ] > [ Prikaz uživo ], kamera može ipak prekinuti prikaz uživo po potrebi da zaštiti svoja unutrašnja kola od visokih temperatura i slično.

 • Odbrojavanje će biti prikazano crvenom bojom počevši od 30 s prije nego što se kamera isključi radi zaštite svojih unutrašnjih kola. U zavisnosti od uslova snimanja, tajmer se može pojaviti odmah kada se odabere prikaz uživo.

Pregled ekspozicije (Lv)

Kada je [ Uključeno ] odabrano za prilagođenu postavku d9 [ Pregled ekspozicije (Lv) ], ekspozicija se može pregledati na monitoru tokom snimanja slike uživo. Ovo vam može biti korisno kada koristite kompenzaciju ekspozicije ili snimate u režimu M.

Dodirni kontrole

Kontrole na dodir se mogu koristiti umjesto okidača za fokusiranje i snimanje slika tokom snimanja uživo ( Kontrole dodirom ).