Camera Care

Ne ispuštaj

Nemojte ispuštati kameru ili objektiv niti ih izlagati udarcima. Proizvod može pokvariti rad ako je izložen jakim udarcima ili vibracijama.

Držite na suhom

Održavajte kameru suvom. Rđanje unutrašnjeg mehanizma uzrokovano vodom unutar kamere ne samo da može biti skupo za popravku, već može uzrokovati nepopravljivu štetu.

Izbjegavajte nagle promjene temperature

Nagle promjene temperature, poput onih koje se javljaju prilikom ulaska ili izlaska iz grijane zgrade po hladnom danu, mogu uzrokovati kondenzaciju unutar uređaja. Da biste spriječili kondenzaciju, stavite uređaj u torbicu za nošenje ili plastičnu vrećicu prije nego što ga izložite naglim promjenama temperature.

Držite se dalje od jakih magnetnih polja

Statički naboji ili magnetna polja koje proizvodi oprema kao što su radio predajnici mogu ometati rad monitora, oštetiti podatke pohranjene na memorijskoj kartici ili utjecati na interna kola proizvoda.

Ne ostavljajte sočivo upereno u sunce

Ne ostavljajte sočivo usmjereno prema suncu ili drugom jakom izvoru svjetlosti na duži period. Intenzivno svjetlo može oštetiti slikovni senzor ili uzrokovati izblijedivanje ili „ugorevanje“. Fotografije snimljene fotoaparatom mogu imati efekat belog zamućenja.

Laseri i drugi izvori jakog svjetla

Nemojte usmjeravati lasere ili druge izuzetno jake izvore svjetlosti prema objektivu, jer to može oštetiti senzor slike kamere.

Čišćenje

Kada čistite kućište fotoaparata, koristite duvaljku da nežno uklonite prašinu i dlačice, a zatim nežno obrišite mekom, suvom krpom. Nakon korištenja fotoaparata na plaži ili moru, obrišite pijesak ili sol krpom lagano navlaženom u slatkoj vodi, a zatim dobro osušite fotoaparat. U rijetkim slučajevima, statički elektricitet može uzrokovati da LCD zaslon svijetli ili potamni; ovo ne ukazuje na kvar. Prikaz će se uskoro vratiti u normalu.

Čišćenje sočiva i ogledala

Ovi elementi se lako oštećuju: uklonite prašinu i dlačice pomoću puhala. Ako koristite aerosolno puhalo, držite bocu okomito kako biste spriječili ispuštanje tekućine koja bi mogla oštetiti staklene elemente. Da biste uklonili otiske prstiju i druge mrlje sa objektiva, nanesite malu količinu sredstva za čišćenje sočiva na meku krpu i pažljivo obrišite objektiv.

Čišćenje niskopropusnog filtera

Za informacije o čišćenju niskopropusnog filtera, pogledajte “Filter niskih propusnosti” ( Niskopropusni filter ) i „Ručno čišćenje“ ( Ručno čišćenje ).

Kontakti objektiva

Održavajte kontakte sočiva čistima.

Ne dodirujte zavesu zatvarača
 • Zavjesa za roletne je izuzetno tanka i lako se ošteti: ni u kojem slučaju ne smijete vršiti pritisak na zavjesu, bockati je alatima za čišćenje ili je izlagati snažnim strujama zraka iz puhala. Ove radnje mogu izgrebati, deformirati ili potrgati zavjesu.

 • Zavjesa zatvarača može izgledati nejednako obojena; ovo ne ukazuje na kvar. Takođe nema uticaja na slike.

Čuvati u dobro provetrenom prostoru

Da biste spriječili pojavu plijesni ili plijesni, čuvajte fotoaparat u suvom, dobro provetrenom prostoru. Nemojte čuvati kameru sa kuglicama od nafta ili kamfora, pored opreme koja proizvodi jak elektromagnet, ili gdje će biti izložena ekstremno visokim temperaturama, na primjer blizu grijača ili u zatvorenom vozilu po vrućem danu. Nepoštivanje ovih mjera opreza može dovesti do kvara proizvoda.

Dugotrajno skladištenje

Da biste spriječili oštećenje uzrokovano, na primjer, curenjem tečnosti iz baterije, izvadite bateriju ako se proizvod neće koristiti duži period. Čuvajte fotoaparat u plastičnoj vrećici koja sadrži sredstvo za sušenje. Međutim, nemojte čuvati kućište fotoaparata u plastičnoj vrećici, jer to može uzrokovati propadanje materijala. Čuvajte bateriju na hladnom i suvom mestu. Imajte na umu da sredstvo za sušenje postepeno gubi svoj kapacitet da upija vlagu i treba ga mijenjati u redovnim intervalima. Da biste spriječili pojavu buđi ili plijesni, izvadite fotoaparat iz skladišta barem jednom mjesečno, umetnite bateriju i nekoliko puta otpustite zatvarač.

Isključite proizvod prije uklanjanja ili isključivanja izvora napajanja

Uklanjanje ili isključivanje izvora napajanja dok je kamera uključena može oštetiti proizvod. Posebno treba paziti da ne uklonite ili isključite izvor napajanja dok se slike snimaju ili brišu.

Napomene o monitoru
 • Monitor je konstruisan sa izuzetno visokom preciznošću; najmanje 99,99% piksela je efektivno, a ne više od 0,01% nedostaje ili je neispravno. Stoga, iako ovi ekrani mogu sadržavati piksele koji su uvijek osvijetljeni (bijeli, crveni, plavi ili zeleni) ili uvijek isključeni (crni), ovo nije kvar. Slike snimljene ovim uređajem ne utiču na to. Traži se vaše razumijevanje.

 • Slike na monitoru mogu biti teško vidljive pri jakom svjetlu.

 • Nemojte vršiti pritisak na monitor. Monitor može pokvariti rad ili se oštetiti. Prašina ili vlakna sa monitora mogu se ukloniti duvaljkom. Mrlje se mogu ukloniti laganim brisanjem monitora mekom krpom ili jelenskom kožom. Ako se monitor pokvari, treba paziti da se izbjegne ozljede od razbijenog stakla. Pazite da tečni kristali sa monitora ne dodiruju kožu ili uđu u oči ili usta.

Jarka svjetla i pozadinsko osvijetljeni subjekti

Šum u obliku linija se u rijetkim slučajevima može pojaviti na slikama koje uključuju jako svjetlo ili objekte s pozadinskim osvjetljenjem.

Battery Care

Mjere opreza pri upotrebi
 • Ako se njima nepravilno rukuje, baterije mogu puknuti ili procuriti, uzrokujući korodiju proizvoda. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza prilikom rukovanja baterijama:

  • Isključite proizvod prije zamjene baterije.

  • Baterije mogu biti vruće nakon duže upotrebe.

  • Držite terminale baterije čistima.

  • Koristite samo baterije odobrene za upotrebu u ovoj opremi.

  • Nemojte kratko spajati, rastavljati baterije ili ih izlagati plamenu ili prekomjernoj toplini.

  • Vratite poklopac terminala kada baterija nije umetnuta u fotoaparat ili punjač.

 • Ako je baterija vruća, na primjer odmah nakon upotrebe, pričekajte da se ohladi prije punjenja. Pokušaj punjenja baterije dok je njena unutrašnja temperatura povišena će umanjiti performanse baterije, a baterija se možda neće napuniti ili napuniti samo djelimično.

 • Ako se baterija neće koristiti neko vrijeme, umetnite je u fotoaparat i ispraznite je prije nego što je izvadite iz fotoaparata radi skladištenja. Bateriju treba čuvati na hladnom mestu sa temperaturom okoline od 15 °C do 25 °C (59 °F do 77 °F). Izbjegavajte vruće ili ekstremno hladne lokacije.

 • Baterije treba napuniti u roku od šest mjeseci korištenja. Tokom dugih perioda neupotrebe, napunite bateriju i koristite kameru da je ispraznite svakih šest mjeseci prije nego što je vratite na hladno mjesto za skladištenje.

 • Izvadite bateriju iz fotoaparata ili punjača kada nije u upotrebi. Kamera i punjač troše minimalne količine punjenja čak i kada su isključeni i mogu istrošiti bateriju do te mjere da više neće funkcionirati.

 • Nemojte koristiti bateriju na temperaturi okoline ispod 0 °C (32 °F) ili iznad 40 °C (104 °F). Nepoštivanje ove mjere opreza može oštetiti bateriju ili narušiti njen rad. Punite bateriju u zatvorenom prostoru na temperaturi okoline od 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F). Baterija se neće puniti ako je njena temperatura ispod 0 °C (32 °F) ili iznad 60 °C (140 °F).

 • Kapacitet se može smanjiti i vrijeme punjenja povećati pri temperaturama baterije od 0 °C (32 °F) do 15 °C (59 °F) i od 45 °C (113 °F) do 60 °C (140 °F).

 • Baterije općenito pokazuju pad kapaciteta na niskim temperaturama okoline. Čak i svježe baterije napunjene na temperaturama ispod oko 5 °C (41 °F) mogu pokazati privremeni porast od "0" do "1" u izborniku za podešavanje [ Battery info ] prikaz starosti, ali ekran će se vratiti u normalu kada se baterija napuni je napunjen na temperaturi od oko 20 °C (68 °F) ili višoj.

 • Kapacitet baterije opada na niskim temperaturama. Promjena kapaciteta s temperaturom odražava se na prikazu nivoa baterije fotoaparata. Kao rezultat toga, ekran baterije može pokazati pad kapaciteta kako temperatura pada, čak i ako je baterija potpuno napunjena.

 • Baterije mogu biti vruće nakon upotrebe. Budite oprezni kada vadite baterije iz fotoaparata.

Napunite baterije prije upotrebe

Napunite bateriju prije upotrebe. Isporučena baterija nije u potpunosti napunjena prilikom isporuke.

Spremne rezervne baterije

Prije snimanja fotografija, pripremite rezervnu bateriju i držite je potpuno napunjenu. Ovisno o vašoj lokaciji, može biti teško kupiti zamjenske baterije u kratkom roku.

Za hladne dane pripremite potpuno napunjene rezervne baterije

Djelomično napunjene baterije možda neće raditi u hladnim danima. Po hladnom vremenu napunite jednu bateriju prije upotrebe, a drugu držite na toplom mjestu, spremnu za zamjenu po potrebi. Kada se zagrije, hladna baterija može povratiti dio svog napunjenosti.

Nivo baterije
 • Uzastopno uključivanje ili isključivanje kamere kada je baterija potpuno prazna skratit će vijek trajanja baterije. Baterije koje su potpuno ispražnjene moraju se napuniti prije upotrebe.

 • Značajan pad vremena kada potpuno napunjena baterija zadrži svoj naboj kada se koristi na sobnoj temperaturi ukazuje da je potrebna zamjena. Kupite novu punjivu bateriju.

Ne pokušavajte da punite potpuno napunjene baterije

Nastavak punjenja baterije nakon što je potpuno napunjena može umanjiti performanse baterije.

Recikliranje rabljenih baterija

Reciklirajte punjive baterije u skladu sa lokalnim propisima, pazeći da prvo izolujete terminale trakom.

Korišćenje punjača

 • Nemojte pomerati punjač niti dodirivati bateriju tokom punjenja; Nepoštivanje ove mjere opreza može u vrlo rijetkim slučajevima dovesti do toga da punjač pokaže da je punjenje završeno kada je baterija samo djelomično napunjena. Uklonite i ponovo umetnite bateriju da ponovo počne punjenje.

 • Nemojte kratko spajati terminale punjača. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do pregrijavanja i oštećenja punjača.

 • Isključite punjač kada se ne koristi.

 • Koristite MH-25a samo sa kompatibilnim baterijama.

 • Nemojte koristiti punjače s oštećenjima zbog kojih je unutrašnjost izložena ili koji proizvode neobične zvukove kada se koriste.

Korištenje AC adaptera za punjenje

 • Ne pomerajte kameru i ne dodirujte bateriju tokom punjenja. Nepoštivanje ove mjere opreza može u vrlo rijetkim slučajevima dovesti do toga da kamera pokaže da je punjenje završeno kada je baterija samo djelomično napunjena. Odspojite i ponovo povežite adapter kako biste ponovo počeli s punjenjem.

 • Nemojte kratko spajati terminale adaptera. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do pregrijavanja i oštećenja adaptera.

 • Isključite adapter kada se ne koristi.

 • Nemojte koristiti adaptere s oštećenjima zbog kojih je unutrašnjost izložena ili koji proizvode neobične zvukove kada se koriste.