Da biste zaustavili objektiv do odabranog otvora blende i pregledali dubinu polja tokom snimanja, pritisnite i držite dugme Pv.

  • Opcioni blicevi kompatibilni sa Nikon kreativnim sistemom osvetljenja (CLS) će emitovati modelirajući blic. Blic za modeliranje se može onemogućiti odabirom [ Isključeno ] za prilagođenu postavku e5 [ Blic za modeliranje ].

  • Možete odabrati ulogu koja je dodijeljena gumbu Pv. Koristite prilagođene postavke f3 [ Prilagođene kontrole ] i g2 [ Prilagođene kontrole ] u meniju Prilagođene postavke da biste odabrali uloge koje ima dugme tokom snimanja fotografije i filma.

Pv dugme

Dugme Pv može biti onemogućeno u nekim režimima snimanja ili kada se primenjuju određeni uslovi.