Δείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού της κάμερας.