Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εκτός από τη Γλώσσα και τη ζώνη ώρας και την ημερομηνία στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες καταχωρήσεις που δημιουργούνται από τον χρήστη επαναφέρονται επίσης. Μετά την επαναφορά, δεν είναι δυνατή η επαναφορά των ρυθμίσεων.