Gi nytt navn til mapper og velg mappen der påfølgende bilder skal lagres.

Mappe

Mappenummer

Mappenavn

Gi nytt navn

Mapper identifiseres med et mappenavn på 5 tegn foran et 3-sifret mappenummer som automatisk tildeles av kameraet. Standard mappenavn er "NZ_50"; for å endre navnet som er tildelt nye mapper, velg Gi nytt navn . Om ønskelig kan standardnavnet gjenopprettes ved å trykke og holde inne O knappen mens tastaturet vises. Eksisterende mapper kan ikke gis nytt navn.

Tekstinntasting

Et tastatur vises når tekstinntasting er nødvendig. Trykk på bokstaver på skjermen eller bruk multivelgeren til å markere tegn og trykk på J for å sette dem inn ved gjeldende markørposisjon (merk at hvis et tegn skrives inn når feltet er fullt, vil det siste tegnet i feltet bli slettet). For å slette tegnet under markøren, trykk på O knappen. For å flytte markøren til en ny posisjon, trykk på skjermen eller roter hovedkommandohjulet. For å fullføre inntastingen og gå tilbake til forrige meny, trykk på X . For å avslutte uten å fullføre tekstinntasting, trykk på G .

Tekstvisningsområde

Tastaturområde

Velg Mappe etter nummer

Slik velger du mapper etter nummer eller oppretter en ny mappe med gjeldende mappenavn og et nytt mappenummer:

 1. Velg Velg mappe etter nummer .

  Uthev Velg mappe etter nummer og trykk på 2 .

 2. Velg et mappenummer.

  Trykk på 4 eller 2 for å utheve sifre og trykk på 1 eller 3 for å endre. Hvis en mappe med det valgte nummeret allerede eksisterer, vil ett av følgende ikoner vises:

  • W : Mappen er tom.
  • X : Mappen er delvis full.
  • Y : Mappe inneholder 5000 bilder eller et bilde nummerert 9999. Ingen flere bilder kan lagres i denne mappen.
 3. Lagre endringer og avslutt.

  Trykk på J for å fullføre operasjonen og gå tilbake til hovedmenyen (for å avslutte uten å endre lagringsmappen, trykk på G -knappen). Hvis en mappe med det angitte nummeret ikke allerede eksisterer, vil en ny mappe bli opprettet. Etterfølgende bilder vil bli lagret i den valgte mappen med mindre den allerede er full.

Velg mappe fra listen

Slik velger du fra en liste over eksisterende mapper:

 1. Velg Velg mappe fra listen .

  Uthev Velg mappe fra listen og trykk på 2 .

 2. Uthev en mappe.

  Trykk på 1 eller 3 for å utheve en mappe.

 3. Velg den uthevede mappen.

  Trykk på J for å velge den uthevede mappen og gå tilbake til hovedmenyen. Etterfølgende bilder vil bli lagret i den valgte mappen.

Mappe- og filnumre

Når mappenummeret har nådd 999, vil ingen nye mapper bli opprettet (og utløseren vil følgelig bli deaktivert) etter at filnummeret når 9999 eller antall filer i mappen når 5000, eller hvis du prøver å spille inn en film når kameraet beregner at antall filer som trengs for en film med maksimal lengde vil resultere i opprettelsen av en fil nummerert høyere enn 9999 eller mappen som inneholder over 5000 filer. For å fortsette å fotografere, opprett en mappe med et nummer mindre enn 999 eller prøv å endre alternativene som er valgt for Bildestørrelse/bildefrekvens og Filmkvalitet .

Oppstartstid

Det kan kreves ekstra tid for oppstart av kameraet hvis minnekortet inneholder et veldig stort antall filer eller mapper.