Hvis er valgt, vil bilder tatt med lukkerhastigheter lavere enn 1 s bli behandlet for å redusere støy (lyse flekker eller tåke). Behandlingstiden dobles omtrent; under behandlingen vil meldingen "Utfører støyreduksjon" vises og bilder kan ikke tas (hvis kameraet slås av før behandlingen er fullført, vil bildet bli lagret, men støyreduksjon vil ikke bli utført).