Vignettkontroll reduserer fallet i lysstyrke som oppstår ved kantene av rammen. Effektene varierer fra objektiv til objektiv og er mest merkbare ved maksimal blenderåpning. Velg mellom Høy , Normal , Lav og Av .

Vignettkontroll

Avhengig av scene, opptaksforhold og type objektiv, kan JPEG-bilder vise støy (tåke) eller variasjoner i perifer lysstyrke, mens egendefinerte bildekontroller og forhåndsinnstilte bildekontroller som er endret fra standardinnstillingene kanskje ikke gir ønsket effekt. Ta testbilder og se resultatene i displayet.