Når er valgt, vil kameraet time fotografier for å redusere striper, områder med under- eller overeksponering, eller (i bilder tatt i kontinuerlig utløsermodus) ujevn farge forårsaket av flimring av slike lyskilder som fluorescerende lamper eller kvikksølvdamplamper (merk at bildefrekvensen kan falle mens flimmerreduksjon er aktiv, og at bildefrekvensen kan avta eller bli uregelmessig under serieopptak).

"Flimringsreduksjon Shooting" i fotoopptaksmenyen

Flimmerreduksjon kan oppdage flimmer ved 100 og 120 Hz (tilknyttet henholdsvis vekselstrømforsyninger på 50 og 60 Hz). Det kan hende at flimmer ikke oppdages, eller de ønskede resultatene oppnås kanskje ikke med mørk bakgrunn, sterke lyskilder eller dekorative lysskjermer og annen ikke-standard belysning. Avhengig av lyskilden kan det være en liten forsinkelse før lukkeren utløses. De ønskede resultatene oppnås kanskje ikke hvis frekvensen til strømforsyningen endres under opptak.

Flimmerdeteksjon vil ikke tre i kraft når Continuous H (utvidet) er valgt for utløsermodus eller stille fotografering, HDR eller eksponeringsforsinkelsesmodus er aktivert.