Kameraet tilbyr et utvalg av følgende bildeområder:

Alternativ Beskrivelse
a DX (24 × 16) Bildene tas opp med et 23,5 × 15,7 mm bildeområde (DX-format).
m 1 : 1 (16×16) Bildene tas opp med et sideforhold på 1:1.
Z 16 : 9 (24×14) Bildene tas opp med et sideforhold på 16:9.