Lagre endrede bildekontroller som egendefinerte bildekontroller.

Alternativ Beskrivelse
Lagre/rediger Opprett en ny egendefinert bildekontroll basert på en eksisterende forhåndsinnstilling eller egendefinert bildekontroll, eller rediger eksisterende egendefinerte bildekontroller.
Gi nytt navn Gi nytt navn til egendefinerte bildekontroller.
Slett Slett egendefinerte bildekontroller.
Last inn/lagre

Bruk følgende alternativer for å kopiere egendefinerte bildekontroller til og fra minnekortet. Når de er kopiert til minnekortet, kan Picture Controls brukes med andre kameraer eller kompatibel programvare.

 • Kopier til kamera : Kopier egendefinerte bildekontroller fra minnekortet til egendefinerte bildekontroller C-1 til C-9 på kameraet og navngi dem etter ønske.
 • Slett fra kort : Slett valgte egendefinerte bildekontroller fra minnekortet.
 • Kopier til kort : Kopier en egendefinert bildekontroll (C-1 til C-9) fra kameraet til en valgt destinasjon (1 til 99) på minnekortet.

Opprette egendefinerte bildekontroller

Bildekontrollene som følger med kameraet kan endres og lagres som egendefinerte bildekontroller.

 1. Velg Lagre/rediger .

  Uthev Lagre/rediger og trykk 2 .

 2. Velg en bildekontroll.

  Marker en eksisterende bildekontroll og trykk på 2 , eller trykk på J for å fortsette til trinn 4 for å lagre en kopi av den uthevede bildekontrollen uten ytterligere endringer.

 3. Rediger valgt bildekontroll.

  For å forlate eventuelle endringer og starte på nytt fra standardinnstillingene, trykk på O knappen. Trykk på J når innstillingene er fullført.

 4. Velg en destinasjon.

  Velg en destinasjon for den egendefinerte bildekontrollen (C-1 til C-9) og trykk på 2 .

 5. Gi bildekontrollen et navn.

  En dialogboks for tekstinntasting vil vises. Som standard blir nye bildekontroller navngitt ved å legge til et tosifret nummer (tilordnes automatisk) til navnet på den eksisterende bildekontrollen; for å velge et annet navn, gi nytt navn til bildekontrollen som beskrevet i "Tekstinntasting" ( 0 Tekstinntasting ). Trykk på tastaturvalgknappen for å bla gjennom tastaturet med store bokstaver, små bokstaver og symboler. Egendefinerte bildekontrollnavn kan være opptil nitten tegn lange. Eventuelle tegn etter det nittende vil bli slettet. Når inntastingen er fullført, trykker du på X for å legge til den nye Picture Control i Picture Control-listen.

  Navneområde

  Tastaturområde

  Valg av tastatur

Egendefinerte bildekontrollalternativer

Alternativene som er tilgjengelige med egendefinerte bildekontroller er de samme som den egendefinerte bildekontrollen var basert på.

Det originale bildekontrollikonet

Den opprinnelige forhåndsinnstilte bildekontrollen som den egendefinerte bildekontrollen er basert på, indikeres med et ikon i øverste høyre hjørne av redigeringsskjermen.

Originalt bildekontrollikon