Velg for å redusere vibrasjoner forårsaket av lukkeren når du fotograferer landskap og andre statiske motiver ( 0 Stille fotografering ). Bruk av stativ anbefales. Bilder tas med den elektroniske lukkeren, uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling d4 ( lukkertype ). Uavhengig av alternativet som er valgt for pip-alternativer i oppsettmenyen, vil det ikke høres et pip når kameraet fokuserer eller selvutløseren teller ned, og både blits og støyreduksjon med lang eksponering vil bli deaktivert. I kontinuerlige utløsermoduser, vil framehastigheten endres ( 0 Frame Advance Rate ).