Juster ISO-følsomhetsinnstillingene for fotografier.

Alternativ Beskrivelse
ISO-følsomhet Velg mellom innstillinger på ISO 100 til 51200, Hi 1 og Hi 2. h og alle q modusene unntatt 4 tilbyr også et Auto- alternativ.
Automatisk ISO-følsomhetskontroll

Hvis er valgt, vil kameraet automatisk justere ISO-følsomheten når optimal eksponering ikke kan oppnås ved verdien valgt for ISO-følsomhet . Alternativene nedenfor er tilgjengelige for finjustering av automatisk ISO-følsomhetskontroll.

  • Maksimal følsomhet : Velg en øvre grense for ISO-følsomhet for å forhindre at den heves for høyt.
  • Maksimal følsomhet med c : Velg øvre ISO-følsomhetsgrense for bilder tatt med en valgfri blitsenhet.
  • Minimum lukkerhastighet : Velg lukkerhastigheten som automatisk ISO-følsomhetskontroll skal aktiveres under for å forhindre undereksponering i modusene P og A. Alternativene varierer fra 1/4000 s til 30 s. Et Auto- alternativ er også tilgjengelig ( 0 “Minimum lukkerhastighet” > “Auto” ).

" Minimum lukkerhastighet " > " Auto "

Hvis Auto er valgt for Auto ISO-følsomhetskontroll > Minimum lukkerhastighet , vil kameraet velge minimum lukkerhastighet basert på brennvidden til objektivet. For eksempel vil kameraet automatisk velge raske laveste lukkerhastigheter for å redusere uskarphet som vanligvis oppstår med teleobjektiver.

Automatisk lukkerhastighetsvalg kan finjusteres for raskere eller langsommere minimumsverdier ved å utheve Auto og trykke på 2 ; ved å velge raske minimumslukkerhastigheter når du fotograferer objekter i rask bevegelse, reduseres uskarphet.

Lukkerhastigheter kan falle under det valgte minimum hvis optimal eksponering ikke kan oppnås med ISO-følsomheten valgt for Maksimal følsomhet .