Juster blitseffekten for den innebygde blitsen eller valgfrie blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko for å kontrollere lysstyrken til hovedmotivet i forhold til bakgrunnen ( 0 Blitskompensasjon ). Blitseffekten kan økes for å få hovedmotivet til å virke lysere eller reduseres for å forhindre uønskede høylys eller refleksjoner.