Juster hvitbalansen. For mer informasjon, se "Hvitbalanse"-seksjonene i "Grunnleggende innstillinger" ( 0 Hvitbalanse ) og " i -menyen" ( 0 Hvitbalanse ).

Hvitbalansemenyen: Finjustering

Finjustering er tilgjengelig via kameramenyene. For mer informasjon om finjustering, se "Finjustering av hvitbalanse" ( 0 Finjustering av hvitbalanse ). For informasjon om finjustering av forhåndsinnstilt manuell hvitbalanse, se "Finjustering av forhåndsinnstilt hvitbalanse" ( 0 Finjustering av forhåndsinnstilt hvitbalanse ).

 1. Vis alternativer for finjustering.

  Gå til Hvitbalanse i fotoopptaksmenyen, merk et hvitbalansealternativ og trykk på 2 .

 2. Finjuster hvitbalansen.

  Bruk multivelgeren til å finjustere hvitbalansen. Hvitbalansen kan finjusteres på A mber–Blue-aksen i trinn på 0,5 og GrønnM agenta -aksen i trinn på 0,25. Den horisontale ( A mber–Blue) aksen tilsvarer fargetemperaturen, mens den vertikale ( G reen– M agenta ) aksen har lignende effekter som de tilsvarende fargekompensasjonsfiltrene (CC). Den horisontale aksen styres i trinn tilsvarende ca. 5 mired, den vertikale aksen i trinn på ca. 0,05 diffuse tetthetsenheter.

  Koordinater

  Justering

 3. Lagre endringer og avslutt.

  Trykk på J for å lagre innstillingene og gå tilbake til fotoopptaksmenyen. Hvis hvitbalansen er finjustert, vil en stjerne (" U ") vises ved siden av hvitbalanseikonet i opptaksdisplayet.

Hvitbalanse finjustering

Fargene på finjusteringsaksene er relative, ikke absolutte. Hvis du for eksempel flytter markøren til B (blå) når en "varm" innstilling som J ( Incandescent ) er valgt for hvitbalanse, vil bildene gjøres litt "kaldere", men de blir ikke blå.

«Mired»

Enhver gitt endring i fargetemperatur gir en større forskjell i farge ved lave fargetemperaturer enn den ville gjort ved høyere fargetemperaturer. For eksempel gir en endring på 1000 K en mye større fargeendring ved 3000 K enn ved 6000 K. Mired, beregnet ved å multiplisere det inverse av fargetemperaturen med 10 6 , er et mål på fargetemperaturen som tar hensyn til slik variasjon , og som sådan er enheten som brukes i farge-temperaturkompensasjonsfiltre. For eksempel:

 • 4000 K–3000 K (en forskjell på 1000 K) = 83 mired
 • 7000 K–6000 K (en forskjell på 1000 K) = 24 mired

Hvitbalansemenyen: Velge en fargetemperatur

Fargetemperatur kan velges ved å bruke alternativet Hvitbalanse > Velg fargetemperatur i fotoopptaksmenyen. Angi verdier for rav-blå og grønn-magenta-aksene som beskrevet nedenfor.

 1. Velg Velg fargetemperatur .

  Gå til Hvitbalanse i fotoopptaksmenyen, marker Velg fargetemperatur og trykk på 2 .

 2. Velg verdier for gul-blå og grønn-magenta.

  Trykk på 4 eller 2 for å utheve sifre på aksen Amber–Blå eller Grønn–M agenta , og trykk på 1 eller 3 for å endre.

  Verdi for A mber– B lue akse

  Verdi for aksen Grønn– M agenta

 3. Lagre endringer og avslutt.

  Trykk på J for å lagre innstillingene og gå tilbake til fotoopptaksmenyen. Hvis en annen verdi enn null er valgt for aksen Grønn– M agenta , vises en stjerne (“ U ”) ved siden av hvitbalanseikonet i opptaksdisplayet.

Velg Fargetemperatur

Vær oppmerksom på at de ønskede resultatene ikke vil oppnås med fluorescerende lys. Velg I ( Fluorescerende ) for fluorescerende lyskilder. Med andre lyskilder, ta et testbilde for å finne ut om den valgte verdien er passende.

Forhåndsinnstilt manuell: Kopiere hvitbalanse fra et fotografi

Alternativet Forhåndsinnstilt manuell i hvitbalansemenyen kan brukes til å kopiere en hvitbalanseverdi fra et eksisterende fotografi. For mer informasjon om forhåndsinnstilt manuell hvitbalanse, se "Forhåndsinnstilt manuell" ( 0 Forhåndsinnstilt manuell ).

 1. Velg Manuell forhåndsinnstilling .

  Gå til Hvitbalanse i fotoopptaksmenyen, uthev Forhåndsinnstilt manuell og trykk på 2 .

 2. Velg en destinasjon.

  Marker destinasjonsforhåndsinnstillingen (d-1 til d-6) og trykk på X .

 3. Velg Velg bilde .

  Den forhåndsinnstilte manuelle hvitbalansemenyen vil vises; uthev Velg bilde og trykk på 2 .

 4. Uthev et kildebilde.

  Uthev kildebildet. For å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold X -knappen.

 5. Kopier hvitbalanse.

  Trykk på J for å kopiere hvitbalanseverdien fra det uthevede bildet til den valgte forhåndsinnstillingen. Hvis det uthevede fotografiet har en kommentar, vil kommentaren bli kopiert til kommentaren for den valgte forhåndsinnstillingen.

Finjustering av forhåndsinnstilt hvitbalanse

Gjeldende forhåndsinnstilling kan finjusteres ved å velge Finjustering i den forhåndsinnstilte manuelle hvitbalansemenyen og justere hvitbalansen som beskrevet i "Hvitbalansemenyen: Finjustering" ( 0 Hvitbalansemenyen: Finjustering ).

Rediger kommentar

For å legge inn en beskrivende kommentar på opptil 36 tegn for gjeldende forhåndsinnstilling for hvitbalanse, velg Rediger kommentar i den forhåndsinnstilte manuelle hvitbalansemenyen.

Beskytte

For å beskytte gjeldende forhåndsinnstilling for hvitbalanse, velg Beskytt i den forhåndsinnstilte manuelle hvitbalansemenyen, uthev deretter og trykk på J . Beskyttede forhåndsinnstillinger kan ikke endres, og alternativene for Finjustering og Rediger kommentar kan ikke brukes.