Juster følgende ISO-følsomhetsinnstillinger for bruk i filmmodus.

Alternativ

Beskrivelse

[ Maksimal følsomhet ]

  • Velg den øvre grensen for automatisk ISO-følsomhetskontroll fra verdier mellom ISO 200 og Hi 2.0.

  • Den valgte verdien fungerer som den øvre grensen for ISO-følsomhet i modusene P , S og A og når [ ] er valgt for [ Automatisk ISO-kontroll (modus M) ] i modus M.

[ Automatisk ISO-kontroll (modus M) ]

  • [ ]: Aktiver automatisk ISO-følsomhetskontroll i modus M.

  • [ Av ]: Bruk verdien valgt for [ ISO-følsomhet (modus M ) ].

  • Uavhengig av hvilket alternativ som er valgt, brukes automatisk ISO-følsomhetskontroll i andre moduser enn M .

[ ISO-følsomhet (modus M) ]

Velg ISO-følsomhet for modus M fra verdier mellom ISO 64 (Z 7II) eller 100 (Z 6II) og Hi 2.0.

Automatisk ISO-følsomhetskontroll
  • Ved høy ISO-følsomhet kan "støy" (tilfeldig fordelte lyse piksler, tåke eller linjer) øke.

  • Ved høy ISO-følsomhet kan kameraet ha problemer med å fokusere.

  • Det foregående kan forhindres ved å velge en lavere verdi for [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Maksimal følsomhet ].