Slå innebygde eller eksterne mikrofoner på eller av eller juster mikrofonfølsomheten.

Alternativ

Beskrivelse

[ Auto ]

Juster mikrofonfølsomheten automatisk.

[ Manual ]

Juster mikrofonfølsomheten manuelt. Velg mellom verdier fra [ 1 ] til [ 20 ]. Jo høyere verdi, jo høyere følsomhet; jo lavere verdi, jo lavere følsomhet.

[ Mikrofon av ]

Slå av lydopptak.

Filmer uten lyd

Filmer tatt opp med [ Mikrofon av ] valgt for [ Mikrofonfølsomhet ] indikeres med et 2 -ikon.