Velg [ On ] for å aktivere low-cut-filteret, og redusere støy produsert av vind som blåser over den innebygde mikrofonen. Merk at andre lyder også kan bli påvirket.

Å velge [ ] for [ Vindstøyreduksjon ] har ingen effekt på valgfrie stereomikrofoner. Vindstøyreduksjon for valgfrie stereomikrofoner som støtter denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av mikrofonkontroller.