Reduser flimmer og bånd når du fotograferer under fluorescerende lys eller kvikksølvdamplys under filmopptak. Velg [ Auto ] for å la kameraet velge riktig frekvens automatisk. Hvis [ Auto ] ikke gir de ønskede resultatene, velg [ 50 Hz ] eller [ 60 Hz ] i henhold til frekvensen til den lokale strømforsyningen. Velg [ 50 Hz ] for områder med 50 Hz strømforsyning, [ 60 Hz ] for områder med 60 Hz strømforsyning.

Flimmerreduksjon i filmopptaksmenyen
  • Hvis [ Auto ] ikke gir de ønskede resultatene og du er usikker på frekvensen til den lokale strømforsyningen, test både 50 og 60 Hz alternativene og velg den som gir best resultat.

  • Flimmerreduksjon gir kanskje ikke de ønskede resultatene hvis motivet er veldig lyst. Hvis dette er tilfelle, prøv å velge en mindre blenderåpning (høyere f-tall).

  • Flimmerreduksjon kan ikke gi de ønskede resultatene i andre moduser enn M . Hvis dette er tilfelle, velg modus M og velg en lukkerhastighet tilpasset frekvensen til den lokale strømforsyningen:

    • 50 Hz: 1/100 s, 1/50 s , 1/25 s

    • 60 Hz: 1 / 125 s, 1 / 60 s, 1 / 30 s