Velg om valgfrie ladeadaptere eller datamaskiner tilkoblet via USB kan brukes til å drive kameraet (USB-strømforsyning). USB-strømforsyning gjør at kameraet kan brukes samtidig som det begrenser forbruket på batteriet.

Alternativ

Beskrivelse

[ Aktiver ]

Kameraet henter strøm fra tilkoblede enheter mens det er på. Tilkoblede enheter vil også levere strøm når kameraet er av hvis Bluetooth-opplasting pågår eller minnekorttilgangslampen lyser.

[ Deaktiver ]

Kameraet trekker ikke strøm fra tilkoblede enheter på noe tidspunkt.

  • Kameraet får kun strøm når batteriet er satt inn.

  • Et USB-strømforsyningsikon vises i opptaksdisplayet og kontrollpanelet når kameraet får strøm fra en ekstern kilde.

  • For mer informasjon, se "Lade AC Adaptere" ( Lade AC Adaptere ).

Datamaskin USB-strømforsyning
  • Før du bruker en datamaskin til å forsyne kameraet med strøm, sjekk at datamaskinen er utstyrt med en Type C USB-kontakt. Bruk en UC-E25 USB-kabel (tilgjengelig separat) for å koble kameraet til datamaskinen.

  • Avhengig av modell og produktspesifikasjoner vil noen datamaskiner ikke levere strøm til kameraet.

"Strømlevering" kontra "lading"

Strømforsyningen for kameraoperasjoner omtales som "strømforsyning", mens begrepet "lading" brukes når strøm bare tilføres for å lade kamerabatteriet. Forholdene under hvilke strømmen som leveres av eksterne enheter brukes til å drive kameraet eller lade batteriet, er vist nedenfor.

Alternativ valgt for [ USB-strømlevering ]

Kamera

Ekstern strømkilde brukt til

[ Aktiver ]

1

Kraftlevering

Av

Lading 2

[ Deaktiver ]

1

Av

Lading 2

  1. Inkluderer tilfeller der strømbryteren er i "OFF"-posisjon, men Bluetooth-opplasting pågår eller minnekorttilgangslampen lyser.

  2. EN-EL15c og EN-EL15b batterier som er satt inn i kameraet vil lade når kameraet er koblet til en valgfri ladeadapter eller via USB til en datamaskin.