Pip på/av

Slå pipehøyttaleren på eller av.

 • Hvis [ ] er valgt for [ Pip på/av ], lyder det et pip når:

  • selvutløseren teller ned,

  • intervall-timerfotografering, time-lapse-filmopptak eller fokusskifte slutter,

  • kameraet fokuserer i fotomodus (merk at dette ikke gjelder hvis AF-C er valgt for fokusmodus eller hvis [ Release ] er valgt for egendefinert innstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ]),

  • berøringskontroller brukes, eller

  • utløseren trykkes ned med et skrivebeskyttet SD-minnekort satt inn i kameraet.

 • Velg [ Av (bare berøringskontroller) ] for å deaktivere lydsignalet for berøringskontroller mens du aktiverer det for andre formål.

 • Når [ ] er valgt for [ Stille fotografering ] i fotoopptaksmenyen, vil det ikke høres et pip når kameraet fokuserer eller mens selvutløseren er i drift, uavhengig av innstillingene som er valgt for [ Beep-alternativer ].

Volum

Juster lydvolumet.

Tonehøyde

Velg tonehøyde for pipet fra [ Høy ] og [ Lav ].