Zdjęcia są zapisywane przy użyciu nazw plików składających się z „DSC_”, po których następuje czterocyfrowa liczba i trzyliterowe rozszerzenie. [ Nazewnictwo plików ] służy do wybrania trzech liter w celu zastąpienia części „DSC” w nazwie pliku. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

Nazwy plików
 • Nazwy plików przyjmują postać „DSC_nnnn.xxx”. nnnn to liczba od 0001 do 9999. xxx to jedno z następujących rozszerzeń, przypisywane zgodnie z opcjami wybranymi dla jakości obrazu i typu pliku:

  • NEF: zdjęcia w formacie NEF (RAW)

  • JPG: Zdjęcia JPEG (dokładne, normalne lub podstawowe)

  • MOV: filmy MOV

  • MP4: filmy MP4

  • NDF: dane referencyjne dotyczące odkurzania

 • Obrazy utworzone z [ Adobe RGB ] wybranym dla [ Przestrzeń kolorów ] w menu wykonywania zdjęć mają nazwy plików w postaci „_DSCnnnn.xxx”.

 • W każdej parze zdjęć zarejestrowanych z ustawieniami jakości zdjęcia NEF (RAW)+JPEG, zdjęcia NEF i JPEG mają te same nazwy plików, ale różne rozszerzenia.