Dostosuj ustawienia czułości ISO dla zdjęć.

Opcja

Opis

[ Czułość ISO ]

 • Wybierz spośród następujących ustawień.
  Z 7II : Wybierz spośród ustawień od ISO 64 do 25600; aparat obsługuje również ustawienia poniżej ISO 64 o około 0,3, 0,5, 0,7 i 1 EV (odpowiednik ISO 32) oraz powyżej ISO 25600 o około 0,3, 0,5, 0,7, 1 i 2 EV (odpowiednik ISO 102400).
  Z 6II : Wybierz spośród ustawień od ISO 100 do 51200; aparat obsługuje również ustawienia poniżej ISO 100 o około 0,3, 0,5, 0,7 i 1 EV (odpowiednik ISO 50) oraz powyżej ISO 51200 o około 0,3, 0,5, 0,7, 1 i 2 EV (odpowiednik ISO 204800).

 • b oferuje opcję ISO AUTO.

[ Automatyczna kontrola czułości ISO ]

Wyróżnij [ ] i naciśnij J , aby włączyć automatyczną regulację czułości ISO. Po wybraniu opcji [ Wył .], [ Czułość ISO ] pozostanie ustalona na wartości wybranej przez użytkownika. Następujące opcje są dostępne po wybraniu [ .].

 • [ Maksymalna czułość ]: wybierz górny limit czułości ISO, aby zapobiec jej zbyt wysokiemu podniesieniu.

 • [ Maksymalna czułość za pomocą c ]: wybierz górny limit czułości ISO dla zdjęć robionych przy użyciu opcjonalnej lampy błyskowej.

 • [ Minimalny czas otwarcia migawki ]: wybierz czas otwarcia migawki, poniżej którego włączy się automatyczna kontrola czułości ISO, aby zapobiec niedoświetleniu w trybach P i A . W przypadku wybrania opcji [ Auto ] aparat wybierze minimalną szybkość migawki w oparciu o ogniskową obiektywu. Na przykład aparat automatycznie wybierze krótsze minimalne czasy otwarcia migawki, aby zapobiec rozmyciu spowodowanemu drganiami aparatu, gdy zamocowany jest długi obiektyw.

  • Aby wyświetlić opcje automatycznego wyboru czasu otwarcia migawki, wyróżnij [ Auto ] i naciśnij 2 . Automatyczny wybór czasu otwarcia migawki można precyzyjnie dostroić, wybierając szybsze lub wolniejsze wartości minimalne. Szybszych ustawień można użyć do zmniejszenia rozmycia podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów.

  • Czas otwarcia migawki może spaść poniżej wybranego minimum, jeśli nie można uzyskać optymalnej ekspozycji przy czułości ISO wybranej dla [ Maksymalna czułość ].