Wybierz opcje przetwarzania obrazu („Picture Control”) dla nowych zdjęć zgodnie z scenerią lub twórczymi intencjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Menu i ” w „Ustaw Picture Control” ( Ustaw Picture Control ).

Modyfikowanie ustawień Picture Control z menu

Istniejące wstępnie ustawione lub niestandardowe ustawienia Picture Control można modyfikować, aby dopasować je do sceny lub twórczych zamiarów użytkownika.

 1. Wybierz ustawienie Picture Control.

  Wyróżnij żądane ustawienie Picture Control na liście Picture Control i naciśnij 2 .

 2. Edytuj wybrane ustawienie Picture Control.
  • Naciskaj 1 lub 3 , aby podświetlić żądane ustawienie ( Ustawienia Picture Control ). Naciskaj 4 lub 2 , aby wybrać wartość w krokach co 1, lub obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać wartość w krokach co 0,25.

  • Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego ustawienia Picture Control.

  • Aby szybko dostosować poziomy zrównoważonych ustawień [ Wyostrzanie ], [ Średni zakres wyostrzania ] i [ Przejrzystość ], podświetl [ Szybkie wyostrzanie ] i naciśnij 4 lub 2 .

  • Aby zrezygnować ze zmian i zacząć od ustawień domyślnych, naciśnij przycisk O

 3. Zapisz zmiany i wyjdź.

  Naciśnij J , aby zapisać zmiany.

Menu i
 • Aby wybrać ustawienia Picture Control w menu i , wyróżnij [ Ustaw Picture Control ] i naciśnij J .

 • Naciskaj 4 i 2 , aby wybrać ustawienie Picture Control, a następnie naciśnij 3 , aby wyświetlić ustawienia Picture Control. Efekt wszelkich zmian można podejrzeć na wyświetlaczu.

Zarządzaj ustawieniami obrazu

Modyfikacje istniejących ustawień Picture Control można zapisywać za pomocą elementu [ Zarządzaj ustawieniami Picture Control ] w menu fotografowania lub nagrywania filmów, tworząc niestandardowe ustawienia Picture Control, które można następnie skopiować na kartę pamięci i używać w zgodnym oprogramowaniu lub udostępniać między aparatami tego samego modelu .