Zapisz zmodyfikowane ustawienia Picture Control jako niestandardowe ustawienia Picture Control.

Opcja

Opis

[ Zapisz/edytuj ]

Utwórz nowe niestandardowe ustawienie Picture Control na podstawie istniejącego ustawienia wstępnego lub niestandardowego ustawienia Picture Control albo edytuj istniejące niestandardowe ustawienia Picture Control.

[ Zmień nazwę ]

Zmień nazwy niestandardowych ustawień Picture Control.

[ Usuń ]

Usuń niestandardowe ustawienia Picture Control.

[ Załaduj/zapisz ]

Skopiuj niestandardowe ustawienia Picture Control na kartę pamięci iz karty pamięci.

Tworzenie niestandardowych ustawień obrazu

 1. Wybierz [ Zapisz/edytuj ].

  Wyróżnij [ Zapisz/edytuj ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić opcje [ Wybierz ustawienia Picture Control ].

 2. Wybierz ustawienie Picture Control.
  • Wyróżnij istniejące ustawienie Picture Control i naciśnij 2 , aby wyświetlić opcje edycji.

  • Aby zapisać kopię wyróżnionego ustawienia Picture Control bez dalszych modyfikacji, naciśnij J . zostaną wyświetlone opcje [ Zapisz jako ]; przejdź do kroku 4.

 3. Edytuj wybrane ustawienie Picture Control.
  • Dostępne ustawienia i techniki ich edycji są takie same, jak w przypadku opcji [ Ustaw ustawienia Picture Control ].

  • Naciśnij J , aby wyświetlić opcje [ Zapisz jako ] po zakończeniu ustawień.

  • Aby zrezygnować ze zmian i zacząć od nowa od ustawień domyślnych, naciśnij przycisk O

 4. Wybierz cel podróży.

  Wybierz miejsce docelowe niestandardowego ustawienia Picture Control (C-1 do C-9).

 5. Nazwij ustawienie Picture Control.
  • Naciśnięcie 2 , gdy miejsce docelowe jest podświetlone w poprzednim kroku, powoduje wyświetlenie okna dialogowego wprowadzania tekstu [ Zmień nazwę ].

  • Domyślnie nowe ustawienia Picture Control są nazywane przez dodanie dwucyfrowej liczby do nazwy istniejącego ustawienia Picture Control. Dwucyfrowy numer jest przydzielany automatycznie.

  • Nazwy niestandardowego ustawienia Picture Control mogą mieć do dziewiętnastu znaków. Nowe znaki są dodawane w pozycji kursora.

  • Aby przełączać się między klawiaturami z dużymi i małymi literami oraz symbolami, dotknij przycisku wyboru klawiatury.

  • Aby uzyskać informacje na temat edytowania nazw Picture Control, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

  • Po zakończeniu wprowadzania naciśnij X , aby zapisać nowe ustawienie Picture Control.

  • Nowe ustawienie Picture Control zostanie dodane do listy Picture Control.

Oryginalna ikona sterowania obrazem

Pierwotne zaprogramowane ustawienie Picture Control, na którym opiera się niestandardowe ustawienie Picture Control, jest oznaczone ikoną na ekranie edycji.

Niestandardowe opcje sterowania obrazem

Opcje dostępne z niestandardowymi ustawieniami Picture Control są takie same, jak te, na których zostało oparte niestandardowe ustawienie Picture Control.

Załadować bezpiecznie

Pozycji [ Ładuj/zapisz ] w menu [ Zarządzaj ustawieniami obrazu ] można używać do kopiowania osobistych ustawień Picture Control z aparatu na kartę pamięci. Można również usunąć niestandardowe ustawienia Picture Control lub skopiować je z karty pamięci do aparatu (jeśli włożone są dwie karty pamięci, zostanie użyta karta w gnieździe wybranym przy użyciu opcji [ Wybór gniazda podstawowego ] w menu fotografowania).

 • [ Kopiuj do aparatu ]: Kopiuj (importuj) niestandardowe ustawienia Picture Control z karty pamięci do aparatu. Ustawienia Picture Control są kopiowane do osobistych ustawień Picture Control od C-1 do C-9 w aparacie i można je dowolnie nazywać.

 • [ Usuń z karty ]: usuwanie wybranych osobistych ustawień Picture Control z karty pamięci.

 • [ Kopiuj na kartę ]: Kopiowanie (eksportowanie) niestandardowego ustawienia Picture Control z aparatu na kartę pamięci. Wyróżnij miejsce docelowe (od 1 do 99) dla wybranego ustawienia Picture Control i naciśnij J , aby wyeksportować je na kartę pamięci.