Wybierz gniazdo, które służy jako gniazdo główne, gdy karty pamięci są wkładane zarówno do gniazd kart pamięci CFexpress/XQD, jak i SD.

Opcja

Opis

[ Gniazdo kart CFexpress/ XQD ]

Gniazdo kart pamięci CFexpress/XQD pełni rolę gniazda podstawowego.

[ gniazdo kart SD ]

Gniazdo kart pamięci SD służy jako gniazdo podstawowe.

Miejsce docelowe filmu

Gniazdo, w którym nagrywane są filmy, jest wybierane za pomocą opcji [ Miejsce docelowe ] w menu nagrywania filmów ( Miejsce docelowe ).