30 objektif tipine kadar netlemeye ince ayar yapın. Yalnızca gerektiğinde kullanın. Sık sık kullandığınız bir netleme mesafesinde ince ayarlama yapmanızı öneririz; örneğin kısa bir netleme mesafesinde netleme ayarlama gerçekleştirirseniz netleme ayarlamanın daha uzun mesafelerde daha az etkili olduğunu bulabilirsiniz.

AF ince ayarı (Açık/Kapalı): AF ince ayarlamayı açmak için Açık öğesini, kapatmak içinse Kapalı öğesini seçin.

Kaydedilen değer: Geçerli objektif için AF’yi ayarlayın. Odak noktasını fotoğraf makinesinden uzaklaştırmak için 1 düğmesine, odak noktasını fotoğraf makinesine doğru hareket ettirmek için 3 düğmesine basın; +20 ve –20 arasındaki değerlerden seçim yapın. Fotoğraf makinesi en fazla 30 objektif türüne kadar değerleri saklayabilir. Bir objektif tipi için sadece tek bir değer kaydedilebilir.

Geçerli değer

Kaydedilen değer

Varsayılan: Geçerli objektif için daha önce kaydedilmiş herhangi bir değer olmadığında, kullanılan AF ayarlama değerini seçin.

Kaydedilen değerleri listele: Daha önce kaydedilmiş olan AF ayarlama değerlerini listeleyin. Listeden bir objektif silmek için istediğiniz objektifi vurgulayın ve O düğmesine basın. Objektif tanımlayıcısını değiştirmek için (örneğin, Kaydedilen değer her türden sadece tek bir objektifle kullanılabildiği için objektifi aynı türden diğer objektiflerden ayırmak için objektif seri numarasının son iki basamağıyla aynı bir tanımlayıcı seçmek için) istediğiniz objektifi vurgulayın ve 2 düğmesine basın. Bir menü görüntülenecektir; bir tanımlayıcı seçmek için 1 veya 3 düğmesine ve yapılan değişiklikleri kaydedip çıkmak için J düğmesine basın.