Yeni fotoğraflara çekildikleri gibi bir yorum ekleyin. Yorumlar, ViewNX-i veya Capture NX-D’de üst veri olarak görüntülenebilir. Yorum aynı zamanda fotoğraf bilgileri ekranındaki çekim verileri sayfasında da görülebilir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Yorum girişi: “Metin Girişi” (0 Metin Girişi) bölümünde açıklandığı gibi bir yorum girin. Yorumlar en fazla 36 karakter uzunluğunda olabilir.

Yorum ekle: Yorumu sonraki tüm fotoğraflara eklemek için bu ayarı seçin. Yorum ekle seçeneğini vurgulayın ve seçeneği açmak veya kapatmak için 2 düğmesine basın. İstenilen ayarı seçtikten sonra, çıkmak için J düğmesine basın.