Yeni fotoğraflara çekildikleri gibi bir yorum ekleyin. Yorumlar, NX Studio Bilgi sekmesinde görüntülenebilir.

Yorum girişi: “Metin Girişi” (0 Metin Girişi) bölümünde açıklandığı gibi bir yorum girin. Yorumlar en fazla 36 karakter uzunluğunda olabilir.

Yorum ekle: Yorumu sonraki tüm fotoğraflara eklemek için bu ayarı seçin. Yorum ekle seçeneğini vurgulayın ve seçeneği açmak veya kapatmak için 2 düğmesine basın. İstenilen ayarı seçtikten sonra, çıkmak için J düğmesine basın.