Pasirinkite, kaip greitai bus sufokusuotas, jei kažkas prasiskverbia tarp objekto ir fotoaparato, kai fokusavimo režimui pasirenkamas AF-C .

Užblokuotas kadro AF atsakas

  • Pasirinkite [ 5 ] ( Delayed ), kad padėtumėte išlaikyti fokusavimą į pradinį objektą.

  • Pasirinkite [ 1 ] ( Greitas ), kad būtų lengviau perkelti fokusą į objektus, kertančius jūsų matymo lauką.

  • Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, blokuoto kadro AF atsakas veikia režimu [ 3 ], kai AF srities režimui pasirinktas [ 3D-tracking ].

  • Jei AF srities režimui pasirinktas [ Auto-area AF ], blokuoto kadro AF atsakas veiks režimu [ 3 ], kai pasirenkamas [ 2 ] arba [ 1 ].

Dalyko judesys

Parinktis

apibūdinimas

[ Pastovus ]

Pasirinkite, kad fokusavimas būtų sklandus, kai fotografuojate objektus, kurie tolygiai artėja prie fotoaparato.

[ Netaikomas ]

Pasirinkite, jei norite pagerinti reakciją, kai fotografuojate objektus, kurie linkę staiga pradėti ir sustoti.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas