Užrakinkite ekspozicijos nustatymus arba fokusavimo taško pasirinkimą.

Parinktis

apibūdinimas

[ Užrakto greičio fiksavimas ]

Pasirinkite [ ON ], kad užrakto greitis būtų užfiksuotas esama verte režimu M.

  • O piktogramos rodomos fotografavimo ekrane ir valdymo skydelyje, kai veikia užrakto greičio fiksavimas.

[ Diafragmos užraktas ]

Pasirinkite [ ON ], kad užfiksuotumėte diafragmą dabartine verte režimuose A ir M.

  • O piktogramos rodomos fotografavimo ekrane ir valdymo skydelyje, kai veikia diafragmos užraktas.

[ Fokusavimo taško užraktas ]

Pasirinkite [ ON ], kad užfiksuotumėte fokusavimo taško pasirinkimą šiuo metu pasirinktame fokusavimo taške.

  • Fokusavimo taško fiksavimas netaikomas, kai [ Auto-area AF ] yra pasirinktas AF-area režimui.

  • Pasirinkus [ Subject-tracking AF ], fokusavimo taškas stebės objekto judesį.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas