Pasirinkus [ ON ], leidžiami reguliavimai, kurie paprastai atliekami laikant mygtuką ir sukant komandų ratuką, sukant komandų ratuką po to, kai mygtukas atleidžiamas. Tai baigiasi, kai mygtukas paspaudžiamas dar kartą, užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės arba baigiasi laukimo režimo laikmačio galiojimo laikas.

  • [ Atleiskite mygtuką norėdami naudoti ratuką ] taikomas E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U ir fokusavimo režimo mygtukams.

  • [ Atleiskite mygtuką, kad galėtumėte naudoti ratuką ] taip pat taikomas valdikliams, kuriems tam tikri vaidmenys priskirti naudojant pasirinktinį nustatymą f2 [ Pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ] arba g2 [ Pasirinktiniai valdikliai ].

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas