Pasirinkite [ ON ], kad rankinio fokusavimo metu pakeistumėte židinio arba valdymo žiedų, esančių ant Z tvirtinimo objektyvų, sukimosi kryptį.

  • Ši parinktis nepalaiko:

    • tam tikri Z tvirtinimo objektyvai, kuriuos galima sufokusuoti tik rankiniu būdu, arba

    • F tipo tvirtinimo objektyvai, prijungti per FTZ II/FTZ tvirtinimo adapterį.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas