Atliekant pasirinktas operacijas pakeiskite komandų ratukų sukimosi kryptį.

  • Pažymėkite [ Ekspozicijos kompensavimas ] arba [ Užrakto greitis / diafragma ] ir paspauskite 2 , kad pasirinktumėte ( M ) arba panaikintumėte pasirinkimą ( U ).

  • Paspauskite G , kad išsaugotumėte pakeitimus ir išeitumėte.

  • Pakeitimai taip pat taikomi vertikalaus fotografavimo komandų ratui.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Fokusas

b: matavimas/ekspozicija

c: Laikmačiai / AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: Bracketing/Flash

f: valdikliai

g: vaizdo įrašas